Valtioneuvoston asetus LVM/2024/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Yksikön johtaja Mikko Nygård, p. +358 295 342 547

Asia

Ehdotetaan muutettavaksi liikenne- ja viestintäministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta (405/2003). Muutoksen pääasiallisena tarkoituksena olisi lakkauttaa ministeriön palveluosasto ja siirtää sen yksiköt sellaisinaan muille ministeriön osastoille sekä muuttaa verkko-osaston nimi verkko- ja palveluosastoksi. Lisäksi Yleisradio Oyj:n nimi korjattaisiin Yleisradio Oy:ksi, lisättäisiin Yleisradio Oy ministeriön toimivaltaan kuuluvaksi yhtiöksi ja Suomi-rata Oy:n nimi muutettaisiin Lentorata Oy:ksi ja Turun Tunnin Juna Oy Länsirata Oy:ksi. Asetuksen olisi tarkoitus astua voimaan 1.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.