Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 VN 30/2024

Istunnon ajankohta 14.3.2024 13.00

14.3.2024 13.26 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.