Viran täyttäminen UM/2024/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. +358 295 350 038

Asia

Ulkoasiainsihteeri Hanne Ristevirta (Wien) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.4.2024 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ulkoasiainsihteeri Hanne Ristevirran lähetystöneuvoksen virkaan 1.4.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.