Selvitystilaan asettaminen VNK/2024/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen valtion puolesta hyväksymään Gasonia Oy:n selvitystilaan asettamisen sekä yhtiön omistamien Gasum Oy:n osakkeiden jakamisen valtiolle pääomanpalautuksena

Ministeri

Anders Adlercreutz

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari, p. +358 295 160 159

Asia

Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta hyväksymään valtion kokonaan omistaman Gasonia Oy:n asettamisen selvitystilaan ja sen yhteydessä jakamaan valtiolle yhtiön oman pääoman palautuksena 37 106 959 Gasum Oy:n A-osaketta sekä selvitystilan jako-osuutena loput Gasonia Oy:n omistamista Gasum Oy:n osakkeista eli 1 842 195 A-osaketta.

Esitys

Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta hyväksymään valtion kokonaan omistaman Gasonia Oy:n asettamisen selvitystilaan ja sen yhteydessä jakamaan valtiolle yhtiön oman pääoman palautuksena 37 106 959 Gasum Oy:n A-osaketta sekä selvitystilan jako-osuutena loput Gasonia Oy:n omistamista Gasum Oy:n osakkeista eli 1 842 195 A-osaketta. (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.