Valtioneuvoston kirjelmä OM/2024/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Bosnia-Hertsegovinan välisen Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja Bosnia-Hertsegovinan rikosoikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

U 11/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, p. +358 295 150 112

Asia

Eurojustin ja Bosnia-Hertsegovinan välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Bosnia-Hertsegovinan viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä työtavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.