Viran täyttäminen SM/2024/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Sisäministeriö

Suojelupoliisin päällikön viran täyttäminen

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Osastopäällikkö Jukka Aalto, p. +358 295 488 510

Esitys

Valtioneuvosto nimittää suojelupoliisin päällikön virkaan valtiotieteiden tohtori Juha Marteliuksen ajalle 1.4.2024–31.3.2029

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.