Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen OM/2024/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön hallitussihteerin (VT 18) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija Tiia Viitasalo, p. +358 295 150 088

Asia

Oikeusministeriö on julkisen hakumenettelyn jälkeen 15.8.2022 nimittänyt oikeusministeriön hallitussihteerin (VT18) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 17.10.2022 - 31.4.2023. Tämän jälkeen hänelle on annettu jatkomääräys 1.5. - 25.5.2023. Määräaikaisuuden perusteena oli tällöin tehtäväjärjestelyjen aikana tilapäisestä lisätyövoiman tarpeesta johtuva työn luonne. Tämän jälkeen Rauniolle annettiin uusi määräys ajalle 26.5.2023 - 6.4.2024, jolloin määräaikaisuuden perusteena oli sijaisuus. Kun hallitussihteerin määräaikainen virkasuhde jatkuu yhteensä yli vuoden, on nimitystoimivalta valtioneuvostolla.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön hallitussihteerin (VT18) määräaikaiseen virkasuhteeseen hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Sanja Raunion ajalle 7.4.2024 - 31.5.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.