Määrärahan jako VNK/2024/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston yhteinen toiminta ja hankkeet -määrärahan käyttö

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Esitetään myönnettäväksi vuoden 2024 talousarvion tilijaottelun momentin 23.01.01. alajaotteluun 23.01.01.2 yhteensä 2 772 000 euroa ministeriöiden käyttöön (kirjausoikeus) liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Määrärahaa myönnettäisiin ministeriöittäin yhteensä seuraavasti: valtioneuvoston kanslia 42 000 euroa, oikeusministeriö 150 000 euroa, sisäministeriö 198 000 euroa, puolustusministeriö 63 000 euroa, valtiovarainministeriö 158 000 euroa, maa- ja metsätalousministeriö 303 000 euroa, liikenne- ja viestintäministeriö 168 000 euroa, työ- ja elinkeinoministeriö 591 000 euroa, sosiaali- ja terveysministeriö 359 000 euroa sekä ympäristöministeriö 140 000 euroa. Mainittuun euromäärään sisältyisi lisäksi 600 000 euron varaus kohdennettavaksi myöhemmin päätösehdotuksessa yksilöityihin hankkeisiin.

Varainhoitovuosille 2025 ja 2026 määräraha myönnetään ehdollisena ja asiasta päätetään myöhemmin erikseen.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää vuoden 2024 talousarvion momentin 23.01.01. hallitusohjelman toimeenpanoon varatusta määrärahasta yhteensä 2 772 000 euroa ministeriöiden käyttöön liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.