Valtion avustusten myöntäminen UM/2024/44

« Raha-asiainvaliokunta 21.3.2024 13.00

Ulkoministeriö

Yleisavustuksen myöntäminen Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle (ICRC) vuosille 2024-2027

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lauratuulia Lehtinen, p. +358 295 350 184

Asia

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (International Committee of the Red Cross, ICRC) on yksi merkittävimmistä kansainvälisistä humanitaarisen avun järjestöistä. ICRC kykenee toimimaan hyvin haastavissa humanitaarisissa tilanteissa. Toiminnot keskittyvät siviiliväestön suojeluun, perheiden yhdistämisiin, sairaiden ja haavoittuneiden hoitamiseen, terveysasemien toiminnan turvaamiseen sekä vesi- ja sanitaatiotoimiin. ICRC:llä on erityinen rooli Geneven sopimusten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden (IHL) kehittämisessä, seurannassa, levittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. Suomelle ICRC on tärkeä yhteistyökumppani. Vuosina 2017-2019 ja 2020-2023 Suomi on tukenut ICRC:tä 3 miljoonan euron yleistuella vuosittain. Korvamerkitsemätön yleistuki on joustavaa ja tehokasta rahoitusta, jota järjestö voi kohdentaa sinne, missä tarpeet ovat suurimmat.

Esitetään, että vuosien 2024-2027 Suomen yleistuki ICRC:lle on yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Esitys

Puolletaan.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.