Muutosjohtajat arvioivat sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etenemistä

16.6.2017 14.18
Uutinen
Muutosjohtajat arvioivat sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etenemistä

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta kartoitetaan säännöllisesti tehtävällä seurantakyselyllä, jossa maakuntien muutosjohtajat arvioivat valmistelun etenemistä alueellaan. Kysely toteutettiin toista kertaa toukokuussa 2017. Maakuntien välinen ero valmistelutilanteessa on kasvanut maaliskuussa tehdyn kyselyn jälkeen.

Ensimmäisen kyselyn tapaan muutosjohtajia pyydettiin arvioimaan alueensa nykytilakartoitusten edistymistä 13:lla eri osa-alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kartoitus on edelleen kaikkein pisimmällä. Hyvin ovat edistyneet myös yritys- ja työllisyyspalvelujen kokonaisuudet. Suurin kehitys maalis- ja toukokuun välillä on tapahtunut maakunnan palveluverkon ja maakunnalle siirtyvien sopimusten kartoittamisessa. Tulokset perustuvat muutosjohtajien subjektiiviseen arvioon oman alueensa tilanteesta.

Muutosjohtajista kymmenen arvioi alueensa valmiusasteen parantuneen maaliskuun jälkeen. Kuusi puolestaan arvioi valmiusasteen matalammaksi kuin maaliskuussa. Tähän on saattanut vaikuttaa vaaditun työmäärän konkretisoituminen valmistelun edetessä. Muutosjohtajien subjektiivisen arvion perusteella maakuntien valmistelutilanteiden välinen ero on kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna.

Muutosjohtajilta kysyttiin myös, onko maakunnan väliaikaishallinnon kokoonpanosta jo sovittu. Lisäksi muutosjohtajat kertoa näkemyksensä valmistelua hidastavista tekijöistä.

Seurantakyselyt ovat osa valtioneuvoston TEAS-hankekokonaisuutta, jolla tuetaan sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa.

Liitteet ja linkit

Sote- ja maakuntauudistus – toukokuun seurantakyselyn tuloksia (pdf)
Maakuntien valmistelutilannetta kartoitetaan seurantakyselyillä (uutinen 19.5.2017)

Lisätietoja

Muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p. 0295 163 723, etunimi.sukunimi@stm.fi
Muutosjohtaja Pauli Harju, VM, p. 0295 530 549, etunimi.sukunimi@vm.fi