Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00