Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
YM valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2017 13.00