Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018 13.00