Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 19.4.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2018 13.00