Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestölaskentalain kumoamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40