Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2017

Istunnon ajankohta 20.4.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

20.4.2017 13.50 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Tehtävään määrääminen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.