Hyppää sisältöön

Hallitus hyväksyi COVID-19-rokotestrategian ja sai selvityksen koronarokotehankinnoista

sosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.12.2020 21.35
Tiedote 757
Pääministeri Marin Säätytalon portailla toimittajien haastateltavana ennen hallituksen neuvottelua.

Hallitus hyväksyi neuvottelussaan 2. joulukuuta sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman Suomen COVID-19 -rokotestrategian. Hallitus tekee strategiasta valtioneuvoston periaatepäätöksen myöhemmin tällä viikolla. Neuvottelussa käytiin läpi myös ministeriön selvitys rokotehankinnoista ja rokotejärjestyksestä.

Rokotestrategia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä lääketieteellisin perustein ja näyttöön perustuen, ja sen valmistelussa on kuultu asiantuntijoita. Strategiassa määritellään pääperiaatteet, joiden mukaan rokotusjärjestyksestä päätetään. On varauduttava siihen, ettei koronarokotetta saada samanaikaisesti kaikille. Lopulliset rokotuspäätökset voidaan tehdä vasta sitten, kun rokotteella on myyntilupa ja se on saatavilla.

Suomen tavoite on, että koko väestö suojataan, kun myyntiluvallinen rokote on saatavilla. Rokotteita tarjotaan maksutta kaikille, jotka niitä haluavat. Ministeriö arvioi, että ensimmäiset rokotteet saadaan maahan ensi vuoden alussa. Rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian  tämän jälkeen.
Ensimmäisten laajojen tutkimusten alustavien tulosten perusteella kolmen ensimmäisen rokotevalmisteen suojateho on hyvä.

Koronarokotusten alkuvaiheen kohderyhmät

Koronarokotusta tarjotaan lääketieteellisen riskiarvion perusteella. Alkuvaiheessa rokotetta tarjotaan seuraaville ryhmille:

  • koronapotilaita hoitava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö
  • ikääntyneet henkilöt
  • henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia

Koronarokotteiden myyntilupien rajaukset voivat vaikuttaa rokotusjärjestykseen. Lasten rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta kohderyhmän tutkimusten valmistuttua.

Suomen koronarokotehankinta

Suomi on mukana EU:n yhteishankinnassa, mikä takaa mahdollisuuden saada useiden eri valmistajien koronarokotteita. Tällä hetkellä EU:n komissio on neuvotellut sopimuksen kuudesta eri koronarokotteesta. Suomi on mukana niistä viidessä, ja kuudetta sopimusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Rokotusten käytännön järjestelyt

Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit. 
Käytännössä rokotuksia tulisi järjestää riittävän suurissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä, tai niiden ohjaamana suurissa työterveyshuollon yksiköissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskuksia ja ohjaa rokote-erien toimitusta, säilytystä ja kuljetusta. 

Rokottaminen tulee suunnitella siten, että rokotustiedot siirtyvät ajantasaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rekisterin avulla seurataan rokotusten toteutumista, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Rokotusstrategialle laaditaan oma viestintäsuunnitelma.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Kirsi Varhila, STM, [email protected] ja johtaja Tuija Kumpulainen, STM, [email protected]