Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Arviointineuvosto kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevasta esitysluonnoksesta: vaikutusarvio on puutteellinen ja sitä tulee täydentää

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.10.2021 10.09
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta.

Esitysluonnos helpottaisi EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden oleskelulupakäytäntöjä. Tavoitteena on mahdollistaa kolmansista maista tulevien opiskelijoiden keskittyminen opintoihinsa alusta loppuun ilman velvollisuutta opintojen suorittamisen aikana hakea jatko-oleskelulupaa. Tavoitteena on myös lisätä kolmansista maista tulevien valmistuvien opiskelijoiden jäämistä Suomen työmarkkinoille. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen perusteella on vaikeata hahmottaa uudistuksen vaikutuksia eri tahoille. Esitysluonnoksen vaikutusarvioiden esittämistapa ei myöskään vastaa oikeusministeriön ohjetta vaikutusten esittämistavasta. 

Esitysluonnoksessa tulisi esittää tarkempi arvio uuden sääntelyn vaikutuksista oleskelulupajärjestelmän toimivuuteen ja läpinäkyvyyteen, huomioiden myös esitysluonnoksessa ehdotettu opiskelijoiden jälkivalvonta.

Esitysluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin uudistuksen vaikutusta korkeasti koulutettujen osaajien määrään Suomen työmarkkinoilla. Lisäksi esitysluonnoksessa tulisi käsitellä uudistuksen vaikutusta korkeakoulujen resurssitarpeeseen.

Vaikutusarvioinnin epävarmuustekijöiden vuoksi esitysluonnoksessa tulisi esittää kuvaus uudistuksen vaikutusten jälkiarvioinnista ja seurannasta.  

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö
 

Sivun alkuun