Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU-maiden ensimmäinen oikeusvaltioarviointi käynnistyi

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.4.2020 18.23
Uutinen 240/2020

Oikeusvaltioperiaate on keskeinen osa EU:n yhteistä arvoperustaa.

Suomi valmistelee vastausta Euroopan komissiolle oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Komission EU:n jäsenvaltioille lähettämä kysely on osa uutta, vuosittain toteutettavaa oikeusvaltioarviointia. Kysely kattaa oikeusvaltion eri osatekijät. Vastauksia on pyydetty 4. toukokuuta 2020 mennessä. Komissio aikoo myös vierailla kaikissa jäsenvaltioissa loppukeväästä 2020.

Oikeusvaltioarvioinnin tarkoituksena on esittää yhteenveto jäsenvaltioiden oikeusvaltiotilanteesta. Keräämänsä tiedon pohjalta komissio yksilöi oikeusvaltiokertomuksessa myös toistuvia oikeusvaltiopuutteita ja esittelee parhaita käytäntöjä.

Kansalaisjärjestöt voivat osallistua vastaamalla verkkokyselyyn. Komissio on käynnistänyt 4. toukokuuta 2020 saakka jatkuvan kohdennetun sidosryhmäkuulemisen, jossa oikeusvaltiokysymysten parissa toimivia järjestöjä pyydetään osallistumaan oikeusvaltiokertomuksen valmisteluun toimittamalla komissiolle tietoja oikeusvaltiotilanteen kehityksestä käytännön tasolla eri jäsenvaltioissa. Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselyn ( https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report_en ).

Oikeusvaltiokertomuksen valmistumisajankohdaksi on ennakoitu alkusyksyä 2020. Kertomus on osa komission vuosittaista oikeusvaltioperiaatetta koskevaa tarkastelukierrosta, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot.

Komissio perusti vuoden 2020 alussa kansallisten yhteyspisteiden verkoston oikeusvaltiokysymyksistä käytävää keskustelua varten. Yhteyspisteet muun muassa osallistuvat oikeusvaltiokertomuksen valmistelutyöhön. Suomen yhteyspisteenä toimii valtioneuvoston kanslia.

Komission tarkastelukierros ja siihen sisältyvä oikeusvaltiokertomus ovat osa EU:n laajempaa keinovalikoimaa oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi. Suomi pitää erittäin hyvänä ja hyödyllisenä, että komissio on käynnistänyt oikeusvaltioarvioinnin oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittamiseksi.

Lisätietoja: Päivi Pietarinen, EU-erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia, puh. 02951 60354, paivi.pietarinen(at)vnk.fi

Sivun alkuun