Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunnassa ydinenergia ja metsien seuranta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.2.2024 11.24
Tiedote

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 9. helmikuuta teknologianeutraalin energiapolitiikan edistämisestä sekä esitystä metsätiedon tehokkaammasta seurannasta. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja kahteen epäviralliseen ministerineuvoston kokoukseen.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen energiapoliittisia kantoja hyödynnettäväksi ennakkovaikuttamisessa. Suomi pyrkii lisäämään teknologianeutraalin energian, kuten ydinenergian hyödyntämistä EU:ssa. Suomen tavoitteena on saada näitä näkemyksiään Euroopan komission tulevaan työohjelmaan ja komission tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin. Suomi painottaa, että ydinenergia tulisi nähdä EU:ssa tasavertaisesti muiden puhtaiden energiantuotantomuotojen ja päästövähennyskeinojen kanssa. Suomi katsoo, että teknologianeutraali energiapolitiikka edistää ilmastotavoitteiden kustannustehokasta saavuttamista, huoltovarmuutta ja Euroopan fossiili- ja mineraaliriippuvuuksien parempaa hallintaa.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös asetusehdotusta seurantakehyksen luomisesta selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten. Ehdotus perustuu EU:n metsästrategiaan. Komission mukaan metsiin kohdistuviin uhkiin voitaisiin vastata paremmin, jos harmonisoitua tietoa olisi enemmän. Suomi pitää tärkeänä ehdotuksen tavoitetta tukea näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja edistää avointa tiedonsaantia metsävaroista. Suomi kannattaa myös johdonmukaisen ja laadukkaan metsätiedon keräämistä. 

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin epävirallisiin neuvoston kokouksiin: 

  • Epävirallinen kehitysministerikokous 11. – 12.2.
  • Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (tutkimus ja innovaatiot) 14. – 15.2.

Epävirallisen kehitysministerikokouksen aiheena on katsaus EU:n kansainväliseen yhteistyöhön ja kehityspolitiikkaan monivuotisen rahoituskehyksen puolivälissä. 

Tutkimus- ja innovaatiot –kokoonpanossa järjestettävä epävirallinen kilpailukykyministerikokous keskustelee Euroopan tutkimus- ja innovointikehyksen uudistamisesta sekä siitä, miten teknologinen kehitys vauhdittaa teollisuuden hiilestä irtautumista ja vahvistaa EU:n kilpailukykyä. Lisäksi se edistää merkittävää puhtaan sähköntuotannon lisäystä.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.