Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunta aloitti vuoden 2021 työskentelyn

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.1.2021 10.54
Tiedote 18/2021

EU-ministerivaliokunnan vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin perjantaina 15. tammikuuta. Kokouksessa oli esillä Britannian kanssa neuvoteltujen sopimusten hyväksymisaikataulu EU:ssa, salaus digitaalisessa maailmassa sekä tulevan viikon neuvostot.

EU-ministerivaliokunta sai päivityksen Britannian kanssa neuvotellun kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä sitä täydentävien tietoturvaa ja ydinenergia-alaa koskevien sopimusten hyväksymismenettelystä ja -aikataulusta EU:ssa. Britanniassa käsittely on jo saatu päätökseen. Tällä hetkellä väliaikaisesti sovellettavien sopimusten lopullinen voimaantulo edellyttää EU:n osalta vielä Euroopan parlamentin hyväksyntää ja sen jälkeen tehtävää neuvoston päätöstä. Valtioneuvosto katsoo edelleen, että sopimukset vastaavat Suomen neuvottelutavoitteita, ne ovat hyväksyttävissämme ja ne voidaan poikkeuksellisesti tehdä unionisopimuksina.

EU-ministerivaliokunta määritteli Suomen lähtökohtia EU:ssa avattuun keskusteluun salauksesta digitaalimaailmassa. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että EU-tasolla kehitetään tasapainoinen ja teknologianeutraali lähestymistapa, joka huomioi tarpeen turvata vahva salaus, ja joka samaan aikaan takaa viranomaiselle laissa tarkkarajaisesti määritellyn pääsyn salattuihin tietoihin yksittäistapauksissa.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvoston kokouksiin:

•    Eurooppaministereiden videokokous (18.1.)
•    Euroryhmän videokokous (18.1.) ja valtiovarainministereiden videokokous (19.1.)
•    Opetusministereiden videokokous (22.1.)

Eurooppaministerit valmistelevat 21. tammikuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokousta, jonka aiheena on koronapandemiaan liittyvä koordinaatio. Lisäksi uusi puheenjohtajamaa Portugali esittelee puheenjohtajakautensa painopisteet ja kertoo EU:n tulevaisuutta käsittelevän konferenssin valmistelutilanteesta.

Portugalin ohjelma on myös valtiovarainministerien epävirallisen kokouksen asialistalla. Esillä on myös elpymis- ja palatumistukivälineen (RRF) täytäntöönpano sekä EU-ohjausjaksoon liittyviä asioita. Euroryhmä keskustelee euroalueen talouden epätasapainosta sekä elpymis- ja palautumissuunnitelmien prioriteeteistä. Laajennetussa euroryhmässä on esillä tulevaisuuden suhteet Yhdysvaltoihin talous- ja rahoitussektorilla.

Opetusministereiden epävirallisen kokouksen tavoitteena on antaa koulutussektorin kontribuutio Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmaan ja toukokuussa järjestettävään sosiaalialan huippukokoukseen.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia