Hyppää sisältöön

Galileo-paikannusjärjestelmän viranomaispalvelu PRS käyttöön Suomessa 2024

liikenne- ja viestintäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.11.2020 11.52
Tiedote 730/2020
Kuva:  Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 24. marraskuuta, että Suomi ottaa vuoden 2024 aikana kansallisesti käyttöönsä eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säännellyn palvelun (Public Regulated Service, PRS-palvelu).

Satelliittipaikannusjärjestelmien tuottamasta sijainti- ja aikatiedosta on tullut merkittävä osa yhteiskunnan arkea. Monet digitaalisen yhteiskunnan toiminnot lakkaavat tai toimivat puutteellisesti ilman erittäin tarkkaa satelliiteista saatavaa tietoa. Esimerkiksi sähköverkot, pankkipalvelut ja tietoliikenneverkot tarvitsevat toimiakseen tarkkaa sijainti- tai aikatietoa.

Galileo-järjestelmä tuottaa useita erilaisia sijainti- ja aikapalveluita. Suurin osa palveluista on avoimia eli kenen tahansa käytettävissä. Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden rahoittama ja niiden hallinnassa oleva maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä. Se on maailman ainoa siviilihallinnassa oleva paikannusjärjestelmä. EU:n jäsenvaltioiden näkökulmasta järjestelmään käyttöön ei edes kriisitilanteissa liity mitään vaikeasti ennakoitavia turvallisuus- tai kauppapoliittisia epävarmuustekijöitä. 

PRS-palvelun käyttöönotto on merkittävin yhteinen EU:n jäsenvaltioiden kyberturvallisuushanke. Kun PRS-palvelu on EU:ssa otettu käyttöön vuoden 2024 aikana, palvelu tuottaa EU:n jäsenvaltioille paikannus- ja aikatietoa, joka sietää salatun ja vahvan lähetyssignaalin ansiosta sekä tahallista kybervaikuttamista että tahattomia häiriöitä.

PRS-palvelu on tarkoitettu vain EU:n jäsenvaltioiden erikseen kansallisesti valtuuttamille julkishallinnon ja kriittisten infrastruktuuriyritysten toimijoille. Kun palvelu on käytössä, julkishallinnolla ja muilla valtuutetuilla toimijoilla on varmennetut ja Euroopan ulkopuolisista paikannusjärjestelmistä riippumattomat sijainti- ja aikapalvelut. Tämä parantaa merkittävästi Suomen kyberturvallisuutta ja huoltovarmuutta. 

PRS-palvelun tulevia käyttäjäryhmiä ovat Suomessa esimerkiksi poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi sekä huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset, kuten energiasektori, teleyritykset, pankit sekä liikenne ja logistiikka-ala. Tulevaisuudessa varmennetun paikannus- ja aikatiedon tarve kasvaa, kun Suomessa otetaan käyttöön uuden sukupolven 5G-matkaviestinverkot ja liikenne automatisoituu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on yhteistyössä seitsemän muun ministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön, kanssa valmistellut PRS-palvelun Suomen kansallista käyttöönottoa. Palvelun edellyttämän kansallisen infrastruktuurin rakentamisen määrärahavaikutukset ovat vuosina 2021–2024 yhteensä 18,5 miljoonaa euroa.

PRS-palvelu otetaan Suomessa käyttöön vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on 63 000 käyttäjää vuonna 2028. Kun PRS-palvelu on vuonna 2028 saavuttanut käyttäjämäärätavoitteensa, palvelun vuotuiset ja määrärahalla katettavat kustannukset ovat Suomessa 2,7 miljoonaa euroa.

Suomi ei erikseen maksa EU:lle Galileo-järjestelmän palveluiden käytöstä. EU:n jäsenvaltiona Suomi rahoittaa Galileo-järjestelmän rakentamista ja ylläpitoa joka vuosi noin 30 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 816 187, susanna.niinivaara(at)lvm.fi; yksikön johtaja Maija Ahokas, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 316 178, maija.ahokas(at)lvm.fi