Hyppää sisältöön

Hallituksen vastaus välikysymykseen nuorten tulevaisuudesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.11.2023 14.12
Välikysymysvastaus
Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Pääministeri Petteri Orpo antoi eduskunnalle hallituksen vastauksen välikysymykseen nuorten tulevaisuudesta tiistaina 21.11.2023. Vastaus muutosvarauksin.

Arvoisa puhemies,

tänään eduskunta käy tärkeän keskustelun Suomesta, maailmasta ja tulevaisuudesta niiden ihmisen näkökulmasta, jota se eniten koskettaa: nuorten.

En lähde maalailemaan tälle salille nuorten sielunmaisemaa. Nuoret osaavat itse parhaiten kertoa siitä, mitä he ajattelevat ja minkälaista tulevaisuutta he toivovat. Meidän tehtävämme on kuunnella nuoria ja ottaa heidät tosissaan, ja luoda uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.

Tässä salissa tehdään päätöksiä, joilla rakennetaan maailmaa nuorille. Meidän päätöksentekijöiden vastuulla on, että haemme tulevien sukupolvien kannalta parhaita ratkaisuja. 

Arvoisa puhemies, 

toivo paremmasta ja valoisasta huomisesta vaatii paitsi sanoja myös tekoja. 

Jokainen tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka sanovat, että ei ole mitään hätää, että kaikki järjestyy. Sinä pärjäät kyllä. 

Yhdenkään nuoren luottamus tulevaan ei kuitenkaan lisäänny siitä, että ”joku poliitikko eduskunnassa” sanoo näin. Meiltä se ei riitä. Päättäjiltä on oikeus vaatia tekoja. 

Hallitus lähtee siitä, että yhteiskuntaa ei rakenneta vain tämän päivän tarpeita ajatellen. Suomi on pahasti velkaantunut. Velka on tämän päivän lasten ja nuorten tulevaisuuden kurjistamista. 

Me teemme välttämättömät korjausliikkeet ja viemme talouden kestävälle uralle. Teemme sen siksi, että Suomi voi tarjota tulevaisuudessakin laadukasta varhaiskasvatusta, koulutusta ja muita ihmisille tärkeitä palveluja. Teemme sen siksi, että meillä olisi entistä paremmat mahdollisuudet huolehtia siitä, että Suomi on turvallinen ja suomalaiset turvassa.

Huolehdimme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta, jotta Suomi olisi hyvä maa kaikille.

Me emme halua siirtää laskua nuorten maksettavaksi. 

Joudumme säästämään, mutta samalla teemme uudistuksia, joiden myönteiset vaikutukset tulevat näkymään.

Hyvät nuoret: teemme ratkaisuja, jotta teillä olisi edellytykset rakentaa oman näköistänne hyvää elämää. Jotta teillä olisi liikkumavaraa, kun olette päättämässä seuraavien sukupolvien asioista. 

Arvoisa puhemies,

Suomen talous ei lähde kasvuun yksin menoja vähentämällä. Samaan aikaan on tehtävä panostuksia tulevaisuuteen. Vaikeassa taloustilanteessa meidän arvovalintamme on, että panostamme koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. 

Vahvistamme perusopetuksen rahoitusta yhteensä 200 miljoonalla eurolla. Lisäämme opetuksen määrää, jotta opettajalla on enemmän aikaa opettaa ja koululaisella oppia. Vakiinnutamme tasa-arvo-rahoituksen, jotta voimme vahvistaa opetuksen laatua, tasoittaa oppimiseroja ja ehkäistä segregaatiota. Uudistamme oppimisen tukea, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea. 

On ratkaisevan tärkeää, että jokaisella peruskoulunsa päättävällä nuorella on riittävät tiedot ja taidot jatkaa opintiellä eteenpäin. Huolehdimme, että toisella asteella myös ammatillisessa koulutuksessa on riittävä määrä lähiopetusta. 

Me keski-ikäiset kysymme usein nuorilta, mitä he aikovat ”isona” tehdä. Moni ei tiedä. Eikä tarvitsekaan tietää. Tärkeää on, että jokainen nuori näkisi edessään useita polkuja, joita voi kulkea. 

Helpotamme nuorten pääsyä korkeakoulutukseen. Lisäämme välittömästi rahoitusta uusiin aloituspaikkoihin ja suuntaamme yhä suuremman osan paikoista ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. 

Haluamme turvata jokaisen opiskelijan mahdollisuudet päätoimiseen opiskeluun. Vaikka opintotuen indeksikorotus jäädytetään ja asumistukeen tehdään muutoksia, opiskelijan kokonaistuen määrä kasvaa opintolainan valtiontakauksen korottamisen myötä. Hallitus tekee myös opintotuen kokonaisuudistuksen.

Huolehdimme, että opintotukeen on mahdollista yhdistää myös osa-aikainen työnteko. Pidämme huolta perheellisistä opiskelijoista, jotka ovat erityisen tiukoilla. Siksi hallitus korottaa opintotuen huoltajakorotusta.  

Arvoisa puhemies, 

hallitusohjelman ydintä on, että pystymme turvaamaan nuorille sellaisen tulevaisuuden, jossa työikäisille ja -kykyisille on työtä. Nuorisotyöttömyys on yksi merkittävistä syistä syrjäytymisen taustalla.

Jokainen ansaitsee tulla toimeen omalla työllään. Työ tuo elämään mielekkyyttä, mahdollisuuksia toteuttaa itseään, ihmissuhteita. 

Uusia työpaikkoja ei synny ilman työnantajia, jotka uskaltavat ja joiden kannattaa työllistää.  
Madallamme palkkaamisen kynnystä lukuisilla eri tavoilla. Helpotamme määräaikaisten työsopimusten solmimista. Tarkoituksena on auttaa erityisesti nuoria löytämään ensimmäisiä työpaikkoja ja pääsemään kiinni oman alan töihin. 

Emme anna määräaikaisten työsuhteiden perusteettoman ketjuttamisen lisääntyä. Väitteet nuorten ajautumisesta pysyvään pätkätyöläisyyteen ovat pelkkää pelottelua. Hallitus haluaa vähentää nuorisotyöttömyyttä joustavoittamalla työmarkkinoita. 

Työsuhdeturva ja työntekijän suojelu pysyvät Suomessa jatkossakin hyvällä tasolla. 

Välikysymyksen rivien välistä tihkuu tavoite saada hallitus perääntymään kaikista työmarkkinauudistuksista. Emme me peräänny, koska silloin rikkoisimme lupauksemme nuorille. Meidän tavoitteemme on, että työtä ja hyvinvointia on myös huomenna. Nuorten on syytä vaatia myös oppositiota esittämään uskottavia keinoja työllisyyden parantamiseksi.  

Arvoisa puhemies,

viheliäiset globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos, ovat aikamme polttavimpia kysymyksiä. Tämä hallitus suhtautuu ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti.

Ilmastonmuutosta on mahdollista torjua ilman, että yksittäisten ihmisten valintoja rajoitetaan kohtuuttomasti tai elintasoa heikennetään. 

Talouskasvu ja päästöjen lasku ovat mahdollisia samaan aikaan.  

Energiamurros on Suomelle iso mahdollisuus. Teemme voimakkaita toimia puhtaan energian ja sähköntuotannon lisäämiseksi. Puutumme isoihin päästölähteisiin. 

Muutamme lämmitystä, sähköntuotantoa ja teollisuutta käymään puhtaalla energialla. Houkuttelemme Suomeen puhtaaseen energiaan pohjaavia investointeja. Ne tuovat meille myös työtä ja hyvinvointia. 

Huolehdimme siitä, että Suomessa tuotetaan puhdasta ruokaa myös tulevaisuudessa. Siksi tuemme erityisesti maaseudun nuoria viljelijöitä. 

Pidämme huolta siitä, että Suomen luonto säilyy voiman ja virkistäytymisen lähteenä. Suojelemme valtion vanhoja metsiä, vapautamme koskia. 
 
Arvoisa puhemies,

Tutkimusten mukaan suurin osa nuorista voi hyvin. Vuoden 2022 nuorisobarometrin mukaan aiempaa harvempi kokee turvattomuutta omassa arjessaan ja tyytyväisyys elämään on kasvussa koronan jälkeen. 

Samaan aikaan osalla nuorista pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat kuitenkin lisääntyneet. Tämän äärelle meidän on pysähdyttävä. Mitä voimme tehdä, jotta mielenterveysongelmat eivät määrittäisi koko loppuelämän kulkua?

Tällä kaudella viemme terapiatakuun maaliin. Lain valmistelu on aloitettu, ja se tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Turvaamme lasten ja nuorten pääsyn perustason palveluissa lyhytpsykoterapiaan tai muihin psykososiaalisiin hoitoihin. Tämä ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta päätös on valtavan tärkeä ja se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.

Hallitus panostaa harrastamisen Suomen malliin 14,5 miljoona euroa lukuvuosittain. Sen kautta tuemme jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus mielekkääseen harrastamiseen. Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen on keskeinen tavoite myös Suomi liikkeelle -ohjelmassa. 

Panostamme kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön, sillä se on juuri sellaista ennaltaehkäisevää työtä, jota tarvitsemme.

Puutumme nuorten pahoinvointiin, heidän kokemaansa väkivallan uhkaan ja turvattomuuteen. Puutumme niihin käyttämällä sekä kovia että pehmeitä keinoja. 

Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia. Ennen kaikkea kotona, mutta myös koko yhteiskunnassa. Meidän kaikkien aikuisten vastuulla on varmistaa, että yksikään nuori ei jää ihan yksin. 

Arvoisa puhemies, 

Hallituksen koko ohjelma perustuu sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että rakennamme parempaa tulevaisuutta. 

Uudistamme suomalaista yhteiskuntaa, parannamme koulutusta ja lisäämme työllisyyttä. Vahvistamme julkista taloutta, jotta voimme turvata palvelut tulevaisuudessakin ja huolehtia heistä, joita elämä kolhii. 

Meidän tavoitteemme on, että Suomi on huomenna hyvin pärjäävä maa. Sellainen Suomi, johon nuori voi luottaa.