Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus esittää valtioneuvoston kanslialle 218,6 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.10.2019 11.30
Tiedote 504

Pääministeri Antti Rinteen hallitus hyväksyi ensimmäisen talousarvioesityksensä valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2019.

Hallitus esittää valtioneuvoston kanslialle 218,6 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2020. Määräraha on 50 miljoonaa vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Määrärahojen pienentyminen edellisvuodesta johtuu pääosin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päättymisestä. Puheenjohtajuuskauden menoihin, kuten henkilöstö- ja kokouskuluihin, on varauduttu vuosina 2018–2020 yhteensä 70 miljoonalla eurolla. Puheenjohtajuusvuodelle 2019 on varattu 60 miljoonaa euroa. Menot pienenevät 3 miljoonaan euroon vuonna 2020.

Puheenjohtajuuskauden kulujen lisäksi valtioneuvoston kanslian budjettiin sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot sekä puoluerahoitus.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin esitetään 124,0 miljoonaa euroa, eli 1,7 miljoonaa vähemmän vuoteen 2019 verrattuna. Vähennyksen taustalla on valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden rahoituksen päättyminen sekä toimintamenojen säästöt.

Hallitus esittää, että kanslian määrärahoja lisätään muun muassa ICT- ja toimitilamenoihin, kaluste- ja turvalaitemenoihin, hallituksen vaihdokseen liittyviin menoihin sekä valtioneuvoston tietojärjestelmäympäristön kehittämishankkeeseen. Hallitusohjelman mukaisesti ilmastopaneelin pyöreän pöydän työhön osoitetaan 0,2 miljoonan euron määrärahaa.

Ministereiden, ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkioihin esitetään 11,5 miljoonaa euroa, eli noin 5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Määrärahojen korotus johtuu ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän noususta, palkkioperusteiden tarkistuksista sekä siitä, että edellisen hallituksen aikaiset ministerien palkkioihin tehdyt määräaikaiset säästöt päättyvät.

Terveet tilat 2028 -ohjelmalle esitetään 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2020, eli 0,64 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2019. Ohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

Puoluetoiminnan tukemiseen esitetään 35,6 miljoonaa euroa, eli 6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2019. Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin esitetään 3,5 miljoonaa euroa ja kunniamerkkeihin 0,7 miljoonaa euroa.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle esitetään 1,38 miljoonaa euroa. Määrärahojen 240 000 euron lisäys johtuu jäsenvaltioiden määrän kasvusta.

Seuraavaksi hallituksen talousarvioesitys siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

Valtioneuvoston kanslia vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Kanslian tehtäviin kuuluvat Suomen EU-politiikan yhteensovittaminen, valtion omistajapolitiikka ja valtioneuvoston kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481 ja pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola p. 0295 160 998

 
Sivun alkuun