Hyppää sisältöön

Hallitus karsii strategiaviidakkoa – 60 ohjausasiakirjan linjaukset päättyvät 6.3.2022 alkaen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.3.2022 14.12
Tiedote 145/2022

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 3. maaliskuuta vähentää voimassa olevien valtioneuvoston yleisistunnossa periaatepäätöksinä hyväksyttyjen ohjausasiakirjojen määrää. Aiempien hallitusten hyväksymiä strategioita, ohjelmia ja muita vastaavia asiakirjoja on ollut voimassa yhteensä 128. Edellinen vastaava päätös tehtiin vuonna 2015.

Hallituksen päätöksen mukaan 68 ohjausasiakirjan linjaukset ovat edelleen ajankohtaisia. Osa näistä korvautuu myöhemmin uudella asiakirjalla. 60 ohjausasiakirjan voimassaolo päättyy 6.3.2022.

Ohjausasiakirjoja vähennetään osana hanketta, jolla valtioneuvoston kanslia pyrkii edistämään asiakirjojen yhtenäisyyttä, selkeyttä ja toimivuutta. Hankkeessa laaditaan opas valtioneuvoston yleisistunnossa päätettävien ohjausasiakirjojen valmisteluun ja tehdään suosituksia siitä, miten oppaan ohjeita aletaan soveltaa käytäntöön. Hanke asetettiin elokuussa 2021 ja opas valmistuu alkuvuodesta 2022. 

Asetettu hanke liittyy pääministerin Marinin hallitusohjelmaan. Siihen on kirjattu, että valtioneuvoston strategia- ja ohjausasiakirjoista muodostetaan yksi hallittava hierarkkinen kokonaisuus ja varmistetaan, että strategioiden edellyttämät resurssitarpeet ovat sopusoinnussa julkisen talouden suunnitelman kanssa. 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 0295 160 177, valtioneuvoston kanslia