Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2022/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.3.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Erillisten valtioneuvoston yleisistunnossa päätettyjen ohjausasiakirjojen voimassaolosta päättäminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto päättää, mitkä nykyisen ja edellisten hallitusten valtioneuvoston yleisistunnossa päättämistä ohjausasiakirjoista ovat edelleen linjausten osalta ajankohtaisia. Edellinen vastaava päätös on tehty vuonna 2015, jolloin voimaan jätettiin 67 strategiaa. Tässä päätöksessä tarkastellaan uudelleen myös näiden voimassaoloa. Lisäksi tarkastellaan niitä edellisten hallitusten ohjausasiakirjoja, joista on päätetty 1.1.2016 jälkeen sekä nykyisen hallituksen sellaisia ohjausasiakirjoja, joita koskeva päätös on tehty 31.10.2021 mennessä. Liitteessä tarkemmin ilmenevällä tavalla: 68 ohjausasiakirjan linjaukset jäävät voimaan. Ja 60 ohjausasiakirjan linjaukset päättyvät 6.3.2022.

Esitys

Valtioneuvosto päättää, että liitteessä 1 lueteltujen 60 ohjausasiakirjan linjausten voimassaolo päättyy 6.3.2022 ja toteaa, että samassa liitteessä omana kokonaisuutenaan lueteltujen 68 ohjausasiakirjan linjaukset jäävät voimaan.

Vaikutukset

Poliittisluontoisilla valtioneuvoston periaatepäätöksillä ja muilla vastaavilla ohjausasiakirjoilla ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia. Päätöksessä on kyse siitä, miten parhaiten saadaan välitettyä tieto kulloinkin voimassa olevista linjauksista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.