Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Regeringen behandlade åtgärder för att förhindra spridning av virusmutationen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.1.2021 10.16
Pressmeddelande 11/2021

Vid sin överläggning onsdagen den 13 januari behandlade regeringen åtgärder för att förhindra att mutationen av coronaviruset sprids och epidemin accelererar.

Regeringen beslutade att inrikesministeriet inom ramen för den gällande lagstiftningen och de beslutsbefogenheter som statsrådet ger det ska bereda en proposition om skärpningar i villkoren för gränstrafiken i syfte att förhindra spridning av virusmutationen. Dessutom fastslogs att utrikesministeriet ska bereda en uppdatering av reserekommendationerna.

Regeringen anser också att kommunerna och regionerna bör fortsätta med de restriktioner som social- och hälsovårdsministeriet lagt fram i sitt styrningsbrev. Det är mycket viktigt att åtgärder i samhällsspridningsfasen vidtas fullt ut och på ett enhetligt sätt i alla områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen.

Dessutom bereder social- och hälsovårdsministeriet och de övriga ministerierna inför regeringens överläggning nästa vecka en proposition med förslag till ytterligare åtgärder som behövs för att förhindra spridning av virusmutationen.

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821

 
Sivun alkuun