Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus päätti vuoden 2019 neljännestä lisätalousarvioesityksestä

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.10.2019 8.57
Tiedote 566/2019

Hallitus antaa 31.10. eduskunnalle esityksensä vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 95 miljoonan euron lisäystä. Tuloarvioon ehdotetaan 114 miljoonan euron lisäystä.

Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 19 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanoton arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 2,4 miljardia euroa.

Tukea Kuopion iskun jälkihoitoon

Kuopiossa 1.10.2019 tapahtuneen väkivaltaisen iskun jälkihoidon tukitoimiin ehdotetaan yhteensä 1 miljoonan euron määrärahalisäystä. Lisäyksestä 0,4 miljoonaa euroa kohdennettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja 0,6 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Ehdotetun lisämäärärahan tavoitteena on varmistaa, että henkilöt ja yhteisöt, joiden elämää ja toimintaa ammattioppilaitoksessa sattunut tragedia on traumatisoinut, saavat tarvittavan psykososiaalisen tuen ja tarkoituksenmukaisen hoidon. Tavoitteena on psyykkisen tasapainon palauttaminen sekä työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Lisäksi oppilaitokselle aiheutuneita kustannuksia ehdotetaan korvattavaksi. Ehdotettu lisärahoitus mahdollistaa sen, että koulutus jatkuu sujuvasti ja että tilanne voi normalisoitua. Lisärahoituksella muun muassa rekrytoidaan psykologisesta tuesta vastaavia ammattilaisia, varmistetaan riittävät palvelut opiskeluhuollossa ja työterveyshuollossa sekä lisätään opetushenkilöstöä ja ohjaajia.

Muut keskeiset muutokset

Yritysten työsuhdeneuvonnan edistämiseen ehdotetaan 0,29 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin ehdotetaan 5,8 miljoonaa euroa ja ruokaviraston toimintamenoihin 3,3 miljoonaa euroa lisäystä, jotta virastojen toiminta voidaan turvata vuonna 2019.

Poliisin EU-puheenjohtajuuskauden turvamenojen osoittauduttua ennakoitua suuremmiksi ehdotetaan poliisin toimintamenoihin lisäystä 4 miljoonaa euroa. Poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (Kejo) -hankkeen loppuunsaattamiseen ehdotetaan 2 miljoonan euron lisäystä. Hätäkeskusjärjestelmän toiminnan turvaamiseen ehdotetaan 2,7 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetaan valtioneuvoston 19.9.2019 tekemän Laivue 2020 -hankintapäätöksen toteuttamisen mahdollistamiseksi tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäämistä 93,5 miljoonalla eurolla ja määrärahan lisäystä 2,3 miljoonalla eurolla.

Verohallinnolle, Tullille ja Valtion tietotekniikkakeskus Valtorille ehdotetaan kertaluonteisia määrärahalisäyksiä yhteensä noin 12,5 miljoonaa euroa lainsäädäntömuutosten ja välttämättömien ICT-investointien takia. Kansallisen Tulorekisterin laajentamiseen ehdotetaan yhteensä 19 miljoonaa euroa, josta 4 miljoonaa euroa on Tulorekisterin kehittämiseen uudelleenbudjetoitua määrärahaa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) aloittamis- ja investointiavustuksista sekä kehittämisohjelman yritys- ja hanketuista peruuntuneet valtuudet budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen toteutumisen edistämiseksi.

TE-digihankkeen kustannuksiin ehdotetaan 7 miljoonan euron siirtoa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden momentilta. Rakennerahastojen purkautuneet ja loppuohjelmakaudesta purkautuviksi arvioidut noin 60 miljoonan euron myöntämisvaltuudet ehdotetaan uudelleen budjetoitavaksi, jotta ohjelmakauden 2014–2020 täysimääräinen toteutuminen varmistetaan. Ennakoitua pienempien maksatusten vuoksi ehdotetaan, että EU-rakennerahastomomentin määräraha-arviota vähennetään 30 miljoonalla eurolla.

Lisäksi määrärahatarpeiden arvioita tarkistetaan muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla. Muun muassa työttömyysturvan valtionosuuksia vähennetään 80 miljoonalla eurolla työttömyyden laskua vastaavasti.

Valtion saamia omaisuustuloja kasvattaa järjestely, jossa Pohjolan Rautatiet Oy tulouttaa valtiolle 102 miljoonaa euroa. Vastaava määräraha ehdotetaan budjetoitavaksi yhtiön Turun ja Tampereen suunnan nopeiden ratayhteyksien suunnittelukustannuksiin.

Lisätietoja:
Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen p. 0295 530 417
Pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola p. 0295 160 998
Sisäministerin erityisavustaja Jussi Pyykkönen p. 050 477 8354
Opetusministerin erityisavustaja Henri Purje p. 0295 330 017
Oikeusministerin erityisavustaja Camilla Mäkinen p. 0295 150 11

Tiedotetta päivitetty 29.10.2019 klo 14.50: Yritysten työsuhdeneuvonnan edistämiseen ehdotetaan 0,29 miljoonan euron lisämäärärahaa. Lisärahaa ei ehdoteta Ely-keskuksille, kuten tiedotteessa aiemmin kerrottiin.

Sivun alkuun