Hyppää sisältöön

Selvitys tarkasteli merituulivoiman edistämiskeinoja Suomen talousvyöhykkeellä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 28.2.2024 9.02
Tiedote 81/2024
Kuva: Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5

Tuulivoimalla on merkittävä rooli Suomen tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suomen merialueilla on tunnistettu valtavasti potentiaalia tuottaa puhdasta sähköä ja hankekehittäjien kiinnostus Suomen merialueita kohtaan on kasvanut merkittävästi niin aluevesillä kuin talousvyöhykkeelläkin.

Selvitys esittelee keinoja edistää merituulivoiman markkinaehtoista kehitystä Suomessa kustannustehokkaalla ja kestävällä tavalla. Selvityksen kohteena ovat merituulivoimahankkeiden sijoittelu erityisesti talousvyöhykkeellä, hankkeiden vaikutukset muuhun toimintaan merellä, hankkeiden keskinäiset vaikutukset sekä vaihtoehdot merialueella sijaitseville sähkön hinta-alueille.

Yksi havainto selvityksessä on olemassa olevan tiedon puute Suomen talousvyöhykkeellä. Merellisen tiedon kartuttaminen Suomen talousvyöhykkeellä yhteistyössä viranomaisten ja hanketoimijoiden kanssa on tärkeää merialuesuunnittelun ja vaikutusarvioinnin mahdollistamiseksi, jotta merituulivoiman yhteensovittaminen onnistuu ympäristön ja muiden merellisten toimintojen kanssa. 

Hankkeen tuloksia hyödynnetään merituulivoimahankkeiden sijoittelua koskevassa arvioinnissa talousvyöhykkeellä sekä taustamateriaalina tukemaan merialuesuunnittelun päivitystyötä ja merituulivoiman edistämistä.

Lisätietoja: Principal Nikita Semkin, AFRY Management Consulting, [email protected]

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.