Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Metsälappalainen kulttuuri elää eritoten Keski-Lapin kylissä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaoikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2019 10.13
Tiedote 314/2019

Metsälappalainen kulttuuri on voimakkaimmillaan Keski-Lapin kylissä, joissa luontoon liittyvä elämäntapa ja paikalliset yhteisöt ylläpitävät kulttuuria. Metsälappalaiset itse kokevat kulttuurinsa ja identiteettinsä nykyään hyväksytymmäksi ja sen myötä voimistuneeksi. Metsälappalainen kulttuuri on pitkälti arkielämän sekä suku- ja kyläyhteisöjen varassa, sillä kartoitettua ja kirjoitettua kulttuuria on vähän, toteaa vastavalmistunut Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen (KULTA) -selvitys.

Selvityksessä tarkasteltiin metsälappalaisten kulttuurisia erityispiirteitä metsälappalaisen omasta näkökulmasta. Selvityksen aineistona käytettiin mm. metsälappalaisten haastatteluja, metsälappalais- ja asiantuntijakyselyä sekä metsälappalaisille järjestettyjä työpajoja. Metsälappalaisessa kulttuurissa luontosuhde, sukusiteet ja vaatimaton, vuodenkiertoon sitoutunut elämäntapa muodostavat vahvan perustan yhteiselle identiteetille. Myös ruokakulttuuri, esineet ja tavat liittyvät monilta osin luonnosta elämiseen.

Metsälappalaisuus on ollut pitkään vaiettu asia. Kaksi viidestä metsälappalaisesta on kyselyn perusteella kasvatettu metsälappalaiseen kulttuuriin, puolet taas tunnistanut metsälappalaisuutensa myöhemmällä iällä. Julkisuudessa lisääntynyt keskustelu on helpottanut metsälappalaisen identiteetin esille tuomista. Osa metsälappalaisista kokee olevansa saamelaisia ja osa taas näkee metsälappalaisuuden olevan saamelaisuudesta erillinen ryhmä.

Metsälappalaisen kulttuurin ja identiteetin tukemiseksi selvityksessä suositellaan monitieteisen tiedon ja tutkimuksen lisäämistä, metsälappalaisen kulttuurin yhteiskunnallista tunnettuutta vahvistavaa viestintää, metsälappalaisen kulttuuriperinnön kartoittamista ja siihen liittyvien taitojen ja tietojen vahvistamista sekä metsälappalaisen identiteetin tukemista yhteisöllisellä toiminnalla.

Selvityksen toteutti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Hankkeen ohjausryhmässä oli asiantuntijoita oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hanke alkoi lokakuussa 2018 ja valmistui kesäkuussa 2019.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Luova johtaja Janne Antikainen, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, p. 040 764 1829,
janne.antikainen(at)mdi.fi 
Neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, Oikeusministeriö, p. 0295 150 018,
johanna.hautakorpi(at)om.fi