Hyppää sisältöön

Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen - laaja tutkimushanke käynnistyy Kansallisarkistossa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.8.2020 10.57
Tiedote

Kansallisarkisto käynnistää syyskuussa 2020 viisivuotisen tutkimushankkeen suomalaisten vaiheista Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen. Tutkimushankkeen hankesuunnitelma perustuu esiselvitykseen, jonka Kansallisarkisto luovutti valtioneuvoston kanslialle tämän vuoden tammikuussa.

Ennen Venäjän lokakuun vallankumousta vuonna 1917 Venäjän keisarikunnassa, Suomen suuriruhtinaskuntaa lukuun ottamatta, asui noin 400 000 kieleltään tai etniseltä taustaltaan suomalaisiksi luokiteltua henkilöä. Tutkimus kohdennetaan eri alueiden suomalaisten asutushistoriaan ja heidän vaiheisiinsa.

Venäjälle muuttaneiden, siellä olleiden ja sieltä palanneiden vaiheita on tarkoitus selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietoja kootaan vuodesta 1917 Josif Stalinin lähipiiriin kuuluneen ja hänen seuraajakseen nousseen Nikita Hruštšovin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerikauden loppuun, vuoteen 1964 saakka. 

Hankkeessa toteutetaan interaktiivinen tietokanta Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen olleista suomalaisista ja heidän elämäkertatiedoistaan sekä heitä koskevista ja heihin liittyvistä asiakirjoista ja valokuvista. Tutkimushanke tuottaa paljon lisätietoa suomalaisten vaiheista ja asemasta Neuvostoliitossa sekä Stalinin ajan tapahtumista ja väestönsiirroista. Hanke ja siihen liittyvä tutkimustyö palvelevat myös kansainvälistä historiantutkimusta.

Hanke toteutetaan Venäjän ja entisen Neuvostoliiton arkistoissa olevien aineistojen pohjalta. Hankkeen kokonaisbudjetti on kaksi miljoonaa euroa ja hankeaika 1.9.2020 – 31.12.2025. Valtioneuvoston kanslia rahoittaa tutkimushankkeen.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut tutkimushankkeelle ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Muut ohjausryhmän jäsenet ovat valtiosihteeri Matti Anttonen ulkoministeriöstä, apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja professori Kimmo Rentola Helsingin yliopistosta.

Kansallisarkisto asettaa hanketta tukevan tieteellisen seurantaryhmän ja hakee hankkeeseen tutkijoita avoimella haulla. Hankkeen käynnistysvaiheen tutkijahaku avautuu elokuussa 2020. 

Lisätietoja: 
Pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto, jussi.nuorteva(at)arkisto.fi, p.  040 592 5131, tutkimusjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto,  paivi.happonen(at)arkisto.fi , p. 050 468 8762 ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia  timo.lankinen(at)vnk.fi ,p.  029 5160 300