Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Finlands EU-ordförandeskap börjar med fart

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.4.2019 12.53 | Publicerad på svenska 29.4.2019 kl. 13.37
Pressmeddelande 213/2019
#EU2019FI

Finland är ordförande för Europeiska unionens råd i sex månader från och med den 1 juli 2019. Finlands EU-ordförandeskap börjar med fart. Europeiska kommissionen och Finlands regering träffas den 4 och 5 juli samtidigt som det första informella ministermötet pågår.

I Finland ordnas sex informella ministermöten

  • Konkurrenskraftsministrarna 4–5.7.2019
  • Miljöministrarna 11–12.7.2019
  • Justitie- och inrikesministrarna 18–19.7.2019
  • Utrikes- och försvarsministrarna 28–30.8.2019
  • Finansministrarna (Ekofin) och Eurogruppen 13–14.9.2019
  • Jordbruksministrarna 22–24.9.2019

Tidsplanen kan komma att ändras.

Utöver de informella ministermötena ordas det cirka 100 tjänstemannamöten i Finland. Ministermötena och de övriga möten som betalas från budgeten för EU-ordförandeskapet hålls i Finlandiahuset i Helsingfors.

Det har reserverats 70 miljoner euro för Finlands ordförandeskap 2019. Beloppet täcker de totala kostnaderna för ordförandeskapet, dvs. kostnaderna för de extra personalresurserna och mötesarrangemangen. Den totala budgeten för Finlands EU-ordförandeskap 2006 var 75 miljoner euro. Mötesarrangemangen omfattar flera upphandlingskontrakt. För närvarande finns det endast ett företagssamarbete: vid mötestranporterna används BMW:s bilar.

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet vid statsrådets kansli ansvarar för de praktiska arrangemangen vid mötena i Helsingfors. För närvarande arbetar cirka 20 personer vid sekretariatet. Dessutom har det rekryterats chaufförer och medarbetare för ministermötena.

De formella mötena för stats- och regeringschefer och för ministrar ordnas enligt normal praxis i Bryssel och Luxemburg, varvid Europeiska unionens råd ansvarar för arrangemangen och kostnaderna.

EU-ordförandeskapets informationskanaler öppnas i maj

Ordförandeskapets huvudsakliga informationskanaler är webbplatsen eu2019.fi och Twitterkontot @EU2019FI. På webbplatsen presenteras Finlands nationella ordförandeskapsprogram. Dessutom finns där nyheter och annat aktuellt material, stöd för medierna och kontaktinformation. EU-ordförandeskapets Instagramkonto är @eu2019fi. Videofilmer läggs upp på YouTube och fotografier på Flickr.

Mer information fås från statsrådets kansli

Mötesarrangemang: Anja Laisi, chef för sekretariatet för EU-ordförandeskapet, tfn 0295 160 424
Innehållsförberedelser: Kare Halonen, statssekreterare (EU-ärenden), tfn 0295 160 319
Kommunikation: Anne Sjöholm, kommunikationschef (EU-ärenden), tfn 040 537 0733

 
Sivun alkuun