Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.1.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.1.2024 15.13
Tiedote 8/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Outi Isotalo, p. 0295 350 574
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2023 vp; EV 47/2023 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusneuvos Laura Taajamaa, p. 0295 330 317
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavaan konsortiosopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 342 609
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 70/2023 vp; EV 73/2023 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, p. 0295 047 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 83/2023 vp; EV 74/2023 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Ida Hakanen, p. 0295 163 173
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta (HE 14/2023 vp; EV 78/2023 vp)

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (EK 19/2023 vp; LA 21/2023 vp)