Hyppää sisältöön

Uusi Ministerin käsikirja on julkaistu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.5.2023 10.42
Tiedote 220/2023
Kuvituskuva Ministerin käsikirjan kannesta

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut uudistetun Ministerin käsikirjan, joka tarjoaa kattavan tietopaketin valtioneuvoston toiminnasta. Se on tarkoitettu työn tueksi ja avuksi tulevan hallituksen ministereille ja heidän avustajilleen, mutta siinä on paljon tietoa valtioneuvoston toiminnasta ja käytännöistä myös muille kiinnostuneille.

Ministerin käsikirjaan on koottu tietoa valtioneuvoston organisaatiosta ja sen toiminnasta. Kirjassa kerrotaan valtioneuvoston jäsenen roolista valtioneuvoston jäsenenä sekä ministerin osallistumisesta asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon samoin kuin ministerin osallistumisesta eduskunnan työhön sekä ministerin vastuusta.

Kirjasta löytyvät myös kuvaukset valtioneuvoston keskeisistä valmisteluprosesseista sekä valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistyöstä. Kirjassa kuvataan Euroopan unionia ja kansainvälistä toimintaa ja ministerin roolia näissä. Lisäksi käsikirjassa on tietoa ministerin palvelusuhteesta, tukipalveluista ja turvallisuusjärjestelyistä sekä ministerin toimikaudeksi nimitettyjen valtiosihteerien ja ministerin erityisavustajien asemasta.

Edellinen käsikirja julkaistiin vuonna 2019. Ministerin käsikirjaa on nyt ajantasaistettu ja kehitetty edelleen. Käsikirjan tarkistustyössä on otettu huomioon edellisen julkaisun jälkeen tapahtuneet muutokset säädöksissä ja valmistelukäytännöissä.

Esimerkiksi varautumista sekä toimintaa häiriö- ja kriisitilanteissa kuvaava jakso on uudistettu. Lisäksi mukana on uusi kansainvälistä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä kuvaava jakso. Oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintoa, korruptionvastaista toimintaa ja virkamiesetiikkaa on nostettu esille aiempaa vahvemmin. Käsikirjassa kerrotaan myös ilmoittajansuojelulaista ja avoimuusrekisterilaista, jotka on säädetty edellisen käsikirjan julkaisemisen jälkeen.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, 0295 160 354, valtioneuvoston kanslia