VALTIONEUVOSTON JULKAISUJA 2023:47

Ministerin käsikirja

Ministerin käsikirjaan on koottu perustietoa valtioneuvoston organisaatiosta ja sen toiminnasta. Käsikirjassa kerrotaan valtioneuvoston jäsenen roolista, ministerin osallistumisesta asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja eduskuntatyöhön sekä ministerin vastuusta. 

Käsikirjassa kuvataan valtioneuvoston valmisteluprosesseja, valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistyötä sekä ministerin roolia EU- ja kansainvälisissä asioissa. Lisäksi se sisältää tietoa ministerin tehtävään liittyvistä etuuksista ja tukipalveluista sekä valtiosihteerien ja ministerin erityisavustajien asemasta.

Käsikirja on tarkoitettu työn tueksi ja avuksi valtioneuvoston jäsenille ja heidän avustajilleen sekä perustiedon lähteeksi myös muille valtioneuvoston toiminnasta kiinnostuneille.

28.4.2023
Julkaisun pysyvä osoite on 
urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-538-2 

Käyttöoikeudet: CC BY-NC-ND 4.0


Verkkojulkaisun toteutuksesta ja teknisestä toimivuudesta voit antaa palautetta sivuston palautelomakkeella.