Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Staten kapitaliserar FinnHEMS Oy med 18,5 miljoner euro

Social- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
27.10.2020 16.51
Pressmeddelande 680

Statsrådets allmänna sammanträde beslutade den 15 oktober 2020 att kapitalisera FinnHEMS Oy med högst 18,5 miljoner euro genom att överlåta statsägda aktier till bolaget. Den 27 oktober 2020 överlät staten till FinnHEMS Oy 389 637 aktier i Neste Abp i form av eget kapital till ett sammanlagt värde av cirka 18,5 miljoner euro.

Detta motsvarar cirka 0,05 procent av Nestes alla aktier och av rösträtten i bolaget. Statens och det statsägda bolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:s sammanlagda ägar- och rösträttsandel i Neste minskade från 44,27 procent till 44,22 procent till följd av aktieöverlåtelsen.

FinnHEMS Oy är ett nationellt, i sin helhet statsägt bolag med ansvar för läkarhelikopterverksamheten. Bolaget lyder under social- och hälsovårdsministeriets ägarstyrning.

Ytterligare information: Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 163 341, social- och hälsovårdsministeriet, och Ilpo Nuutinen, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 160 145, statsrådets kansli
 

Sivun alkuun