Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.10.2020 14.41
Tiedote 617/2020

Valtioneuvosto päätti torstaina 1. lokakuuta yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä vuodelle 2021. Päätetyt teema-alueet ovat: Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet sekä Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena. Lisäksi valtioneuvosto linjasi, että 2021 tulee kaikissa teemoissa yhteisenä painopisteenä huomioida hyvinvointi.

Valtioneuvosto on päättänyt strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä saatuaan strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen. Vuonna 2021 tällä tutkimusrahoituksen välineellä toteutettavan tutkimuksen myöntövaltuudeksi on esitetty 55,631 miljoonaa euroa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tiedottaa erikseen haun käynnistymisestä.

Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää muun muassa ohjelmakokonaisuuksista, hakujen organisoinnista ja tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja tieteellistä laatua.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Seppo Määttä, p. 0295 160598, valtioneuvoston kanslia ja pääministerin erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 16001, etunimi.sukunimi(at)vnk.fi

 
Sivun alkuun