Hyppää sisältöön

Alue- ja kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen
Digitalisaatiota ihmisten tarpeet edellä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 12.58
Kolumni
Ministeri Anna-Kaisa Ikonen kuvassa. Taustalla puu ja lehtiä.

Palveluita tulee suunnitella ja toteuttaa ihmisille, ei kone tai teknologia edellä. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikki pysyvät kehityksen mukana. Tämä edellyttää lisää ymmärrystä tekoälystä sekä datan hallinnan pelisääntöjen kehittämistä, kirjoittaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Digitaaliset palvelut ovat nykypäivää lähes kaikkialla yhteiskunnassamme: perheen ja ystävien kanssa, ostoksilla ja viranomaisasioinnissa. Arkemme on digitaalista ympäri vuorokauden.

Digitalisoituminen edellyttää pelisääntöjä datan hallintaan

Tekoälyn, erityisesti luovan tekoälyn, vauhdikas kehitys järisyttää maailmanlaajuista digitalisaatiokehitystä yhä voimakkaammin tulevina vuosina ja muokkaa arkeamme ja toimintatapojamme uudenlaisiksi.  

Digitalisaation rautainen laki tuntuukin olevan, että se mikä on digitalisoitavissa, digitalisoidaan ja se mikä on automatisoitavissa, automatisoidaan – tulevaisuudessa tekoälyä hyödyntäen. Julkinen hallinto digitalisoituu kovaa vauhtia, ja sähköinen asiointi on jo nyt kansalaisten enemmistön mielestä mieluisin tapa hoitaa viranomaisasiointia. Syykin on selvä: se säästää aikaa ja vaivaa.
Kehitys edellyttää tulevaisuudessa kaiken ikäisiltä yhä vahvempaa ymmärrystä tekoälystä ja viranomaisilta datan hallintaan liittyviä pelisääntöjä ja sääntelyä.

Digitalisaatio hyvinvointiyhteiskunnan ja terveydenhuollon tukena 

Digitalisaation keskellä on hyvä muistaa, että puhelinpalvelua ja kasvokkaisen asioinnin mahdollisuuksia tarvitaan edelleen. Turvaamme niiden saatavuuden myös jatkossa, muun muassa jo käynnissä olevalla valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishankkeella.

Samaan aikaan etenkin hyvinvointialueiden tilanne on vaikea. Väestö ikääntyy, Suomen julkisen talouden tilanne on haasteellinen ja osaajista on monin paikoin vakava pula. 

Rahat eivät yksinkertaisesti riitä aiemmalla tavalla järjestettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tavoitteenamme on varmistaa, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kantaa myös tulevaisuudessa. Meidän on varmistettava, että yhteiset euromme laitetaan kaikkein tärkeimpään: ihmisten hyvään hoitoon ja hoivaan. Myös terveydenhuollossa digitalisaation mahdollisuuksista pitää ottaa kaikki hyöty irti. Tämä ei tarkoita ihmiskeskeisyyden unohtamista. Se tarkoittaa digitalisaation hyödyntämistä siellä, missä se järkevää on, jotta palvelut sujuvat ja kasvokkaisiin kohtaamisiin jää paremmin aikaa.

Eri puolilta Suomea on jo olemassa mainioita esimerkkejä siitä, miten palveluita on lähdetty miettimään täysin uudella tavalla – ihminen edellä, vaikuttavasti ja digitalisaatiota hyödyntäen. Esimerkit ovat innostavia, sillä juuri tällaista palveluiden rohkeaa kehittämistä sote-ratkaisun laajemmilla hartioilla on tavoiteltu. 

Esimerkiksi Pirkanmaalla keväällä avautunut uusi digiklinikka palvelee etänä joka päivä, aamusta kymmeneen illalla. Kanta-Hämeessä uuden kotisairaalan ja ensihoidon yhteisen liikkuvan yksikön GerBiilin tavoitteena on hoitaa asiakasta hänelle tutussa ympäristössä. Näin pyritään myös estämään ihmisten tarpeetonta ajautumista päivystykseen ja vähentämään päivystyksen kuormitusta. Pohjanmaalla taas henkilöstöpulaa helpottamaan ja sijaisia etsimään on luotu mobiilisovellus – ja esimerkkejä on myös monia muita. 

Palveluita tarkastellaan ihmiskeskeisesti – ei kone tai teknologia edellä 

Meidän on pidettävä huolta, että jokainen pysyy kehityksen mukana, vaikka digitalisaatio muuttaa yhteiskuntamme toimintatapoja. Yhteinen tehtävämme on valjastaa digitaalikehityksen mahdollisuudet tavalla, joka tunnistaa ihmisten elämän ja arjen moninaisuuden ja ottaa huomioon erilaisten ihmisryhmien tarpeet.

Tavoitteenamme on varmistaa jokaisen oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Itselleni se merkitsee kykyä elää itsenäistä ja oman näköistä elämää mahdollisimman pitkään. Digitaidot ovat avainasemassa itsenäisessä elämässä. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tukea kotona asumista, kotihoitoa ja kotiin tuotavia palveluita.

Uusia sujuvampia palveluita kehitetään jo

Kuluvalla hallituskaudella olemme jo ottaneet ensiaskeleita kohti yhä sujuvampia ja saumattomampia palveluita. Olemme esimerkiksi helpottamassa edesmenneen omaisen asioiden hoitamista kootusti ja digitaalisesti, koska se on edelleen pitkä ja läheisille raskas prosessi kaikkine vaadittavine asiakirjoineen. Olemme myös tunnistamassa ja purkamassa digitalisaatiota estäviä tai hidastavia säädöstekijöitä. Tässäkin työssä lähdemme liikkeelle hallinnon asiakkaiden ja viranomaisten kohtaamista konkreettisista ongelmista.

Digitalisaation potentiaalin valjastaminen tulee kietoa yhteen sen ihmisyyden ja inhimillisyyden arvostuksen kanssa.

Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri