Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Vehviläinen: Avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarinen työryhmä

Valtiovarainministeriö 25.10.2018 9.40
Uutinen

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen mielestä avoimuusrekisterin valmistelussa tulisi Suomessa hyödyntää laajapohjaista parlamentaarista valmistelua. Vehviläinen puhui torstaina 25. lokakuuta oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön lobbarirekisterin kansainvälisiä malleja käsittelevässä seminaarissa.

”Henkilökohtaisesti katson, että Suomessa tulisi aloittaa lobbarirekisterin valmistelutyö. Tosin puhuisin itse mieluummin avoimuusrekisteristä. Avoimuusrekisteri arkipäiväistäisi ja avaisi sidos- ja edunvalvontaryhmien vaikuttamistyötä”, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan avoimuusrekisterille tulisi luoda lainsäädäntöpohja. Huolellinen valmisteluprosessi edellyttäisi yhteistä käsitystä siitä, mihin ongelmiin rekisterillä halutaan puuttua.

”Laajapohjainen ja parlamentaarinen työryhmätyö voisi olla alkuun tarkoituksenmukainen etenemistapa. Eduskunnalla voisi olla ensimmäisessä vaiheessa vetovastuu työryhmätyöskentelystä. Varsinainen avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö valmisteltaisiin sen jälkeen ministeriöissä oikeusministeriön johdolla”, Vehviläinen kertoo.

Vehviläinen pitää tärkeänä, että työssä olisivat mukana myös vaikuttamistyötä tekevät toimijat. Hänen mukaansa valmistelu tueksi voidaan vielä tarvita myös syventävää tutkimustyötä, jotta rekisteristä saadaan toimiva Suomen olosuhteisiin.

”Jo alkuvaiheessa tulisi määritellä alustavasti se, kuinka laajaa sääntelyä on tarkoitus valmistella. Keskeistä olisi määritellä velvoitteiden henkilöpiiriä sekä sääntelyn sisältöä. Pidän perusteltuna, että edunvalvojien kohteena oleva joukko määriteltäisiin siten, että sääntely koskisi poliitikkojen rinnalla keskeisiä virkamiehiä”, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan lähiaikoina on ensisijaista arvioida, miten avoimuusrekisterin perustamistyössä edetään. Valmistelun tarkempaa etenemistä ja työnjakoa on tarpeen harkita yhdessä eduskunnan sekä asianomaisten ministeriöiden, erityisesti oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

Lisätietoja:

Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 046 923 3634

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka
Palaa sivun alkuun