Hyppää sisältöön

Ensimmäinen koko valtionhallinnon henkilöstöstrategia edistää yhtenäisempää henkilöstöjohtamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2024 11.04
Tiedote
Kuvituskuva.

Valtion tuore henkilöstöstrategia uudistaa henkilöstöpolitiikkaa ja ohjaa valtion henkilöstöjohtamista yhdenmukaisemmaksi. Sen tavoitteena on parantaa johtamista ja tuottavuutta sekä yhtenäistää valtion organisaatioiden toimintakulttuuria. Valtionhallinnon virastoilla on keskeinen rooli strategian viemisessä käytäntöön.

Valtiolla työskentelee noin 80 000 virkamiestä ja työntekijää yli sadassa organisaatiossa, ja strategia tuo virastoille niiden kaipaamaa tukea henkilöstöjohtamiseen. Strategia valmisteltiin satojen henkilöiden poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Sen avulla edistetään myös hallitusohjelman työnantaja- ja hallintopoliittisia tavoitteita. 

"Hyvä, toimiva valtionhallinto on Suomen menestyksen vahva taustatekijä. On tärkeää, että valtion henkilöstöjohtamista kehitetään järjestelmällisenä, ihmislähtöisenä kokonaisuutena, joka luo pohjaa onnistumisille. Virastoilla on vastuu omasta henkilöstöjohtamisestaan, mutta yhteinen strategia antaa meille vahvan selkänojan ja selkeän yhteisen suunnan julkiseen johtamiseen keskellä työn murrosta ja toimintatapojen uudistumista. Uusi strategia ottaa huomioon esimerkiksi työn ja muun elämän yhteensovittamisen”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Visio 2030: Valtio on ihmisen kokoinen, innostava ja houkutteleva työpaikka

Henkilöstöstrategian visio ja keskeiset tavoitteet on laadittu yhteistyössä valtion virastojen kanssa. Strategiassa on kolme päätavoitetta: 

  1. Toimintakulttuurimme on vastuullista ja perustuu yhteisiin arvioihin.
  2. Johtamisemme on ihmislähtöistä ja varmistaa tuottavuuden ja tuloksellisen toiminnan.
  3. Uudistuva henkilöstöpolitiikkamme mahdollistaa onnistumisen.

Kyseessä on ensimmäinen valtionhallinnon yhteinen henkilöstöstrategia. Se kattaa hallitusohjelman kirjaukset erityisesti johtamisen kehittämisestä ja henkilöstön saatavuudesta, mutta se ulottuu hallitusohjelman yli vuoteen 2030 saakka. Myös edellinen valtion henkilöstöjohtamista ohjannut dokumentti – valtioneuvoston vuonna 2001 antama periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta – linjasi toimintaa yli 15 vuotta. 

Virastoilla on keskeinen rooli strategian viemisessä käytäntöön

Uuden strategian päätavoitteet toimeenpannaan kaksivuotisissa toimintasuunnitelmissa, joissa toimenpiteet konkretisoidaan niin valtion kuin jokaisen toimintayksikön, eli virastojen, laitosten ja muiden yksiköiden tasolla. 

”Uudistuva työelämä tarvitsee rinnalleen toimintakulttuurin uudistamisen, vaikka valtion yhteinen arvopohja pysyy kaiken kivijalkana. Uusi strategia haastaa meitä kehittämään julkista johtamista laajassa yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa, ja olemmekin laatimassa yhteisiä julkisen johtamisen periaatteita. Meidän on myös hyvä oppia hyödyntämään verkostomaista työskentelyä ja vahvistamaan poikkihallinnollisuutta”, tiivistää valtionhallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio

Strategian tavoitteet otetaan myös osaksi johtamis- ja esihenkilövalmennuksia, ja ne sisällytetään osaksi ylimmän johdon johtamissopimuksia ja virastojen tulosohjausta.  

Lisätietoja:
Ylijohtaja Juha Sarkio, juha.sarkio(at)gov.fi, p. 029 553 0031
Finanssineuvos Juha Madetoja, juha.madetoja(at)gov.fi, p. 029 553 057

Lue lisää valtion henkilöstöstrategiasta (vm.fi)