Hyppää sisältöön

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale:
Hallintarekisteri on edelleen kuopattu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2017 8.56
Kolumni

Hallituksen esitys ei laajenna hallintarekisteröintiä nykyisestä. Osakeomistuksia on hyvin vaikea salata verottajalta hallintarekisteröimällä osakkeita ulkomailla, kirjoittaa lainsäädäntöneuvos Armi Taipale.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden säilyttäminen hallintarekisteröidyllä tilillä Suomessa ei jatkossa ole yhtään sen sallitumpaa suomalaisille sijoittajille kuin tähänkään asti.

Onko hallituksen esityksessä porsaanreikiä, jotka mahdollistavat hallintarekisteröinnin kiellon kiertämisen ulkomaiden kautta? Sellaisia pykäliä ei sieltä löydy.

Hallituksen esityksen perusteluissa on kerrottu, että hallintarekisteröinti on Euroopassa yleisesti käytössä. Samoin on todettu, että EU-asetus sallii pörssiyhtiön laskea osakkeitaan liikkeeseen muuallakin kuin kotimaansa arvopaperikeskuksessa. Tämä kaikki on seurausta EU-asetuksesta, joka on ollut voimassa vuodesta 2014 asti.

Joissakin tilanteissa suomalaisen pörssiyhtiön valinta voi johtaa siihen, että suomalaisen sijoittajan osakeomistukset ovat hallintarekisteröidyillä tileillä. Näin voi käydä, jos yhtiö on valinnut ulkomaisen arvopaperikeskuksen.

Sijoittamista suomalaisiin osakkeisiin ei pidä rangaista

Tämä asetuksesta johtuva lopputulos on herättänyt voimakkaita reaktioita. On esitetty, että voisimme rajoittaa EU-asetuksen mukaista pörssiyhtiöiden valinnanoikeutta ja pakottaa kansallisella lailla yhtiön käyttämään vain sellaisia arvopaperikeskuksia, joissa on käytössä suora omistusjärjestelmä.

EU-asetus on näiltä osin selkeä, ja mahdolliset yritykset rajoittaa sitovan EU-säännöksen soveltamista katsottaisiin todennäköisesti EU-oikeuden vastaisiksi. Vaikka hallituksen esitys menisi roskakoriin, yhtiön valintaoikeus ei muutu mihinkään.

Lisäksi on esitetty, että voisimme asettaa suomalaiselle sijoittajalle rangaistuksia hallintarekisteröinnin käytöstä. Jos yhtiö käyttää valinnanoikeuttaan, sitä on vaikea laskea sijoittajan syyksi. Siihen rangaistussääntely kuitenkin johtaisi. Suomalaisten sijoittajien rankaiseminen siitä, että he sijoittavat suomalaiseen pörssiyhtiöön, ei istu pääomien vapaaseen liikkuvuuteen.

Lainsäädäntömuutokset ovat välttämättömiä

Kaikkien arvopaperikeskusten on haettava EU:ssa uudelleen toimilupaa. Määräaika hakemuksen jättämiselle on ensi syksynä. Viranomainen ei voi omavaltaisesti päättää toimivallastaan, vaan siitä on säädettävä lailla. Taustalla on perustuslain säännös siitä, että viranomaistoiminnan on perustuttava lakiin.  

Vaihtoehto lainsäädännön muutoksille olisi tie EU-tuomioistuimeen. Sellaista ratkaisua emme voi päättäjille suositella.

Osakasluettelot ovat jatkossakin saatavissa

Jos pörssiyhtiö laskee osakkeita liikkeeseen Suomessa, tiedot ovat nykyiseen tapaan saatavissa arvopaperikeskuksesta.

Jos yhtiö laskee osakkeita liikkeeseen muualla Euroopassa, samankaltaista osakasluetteloa ei todennäköisesti ole saatavissa arvopaperikeskuksesta. Tällöin osakeluettelo on saatavilla yhtiön pääkonttorista.

Keppiä ja porkkanaa

Eduskunnan talousvaliokunnan ehdottamalla lähdeverolain muutoksella luodaan porkkana sijoittajalle ilmoittaa osakeomistuksensa Verohallinnolle. Jos ilmoitusta ei tee, keppinä on korkeampi veroaste. Olemme valtiovarainministeriössä käynnistäneet muutosten valmistelun.

Suomessa asuvan henkilön on tulevaisuudessa hyvin vaikea salata Verohallinnolta osakeomistustaan hallintarekisteröimällä omistuksensa. On vaikea nähdä, miten hallituksen esityksessä ehdotettu kansallinen lainsäädäntö voisi lisätä mahdollisuuksia veronkiertoon.

Armi Taipale

Lainsäädäntöneuvos
armi.taipale(at)vm.fi