Hyppää sisältöön

Hallintarekisteröityjen osakeomistusten yleisöjulkisuus pysyy ennallaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2024 12.17
Tiedote

Valtiovarainministeriö ei tässä vaiheessa ryhdy jatkotoimiin lisätäkseen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistusten yleisöjulkisuutta. Uuden sääntelyn hyödyt olisivat vähäisiä suhteessa haittoihin.

Ulkomaiset osakkeenomistajat saavat hallintarekisteröidä osakeomistuksiaan Suomessa. Kun osakkeet hallintarekisteröidään, tiedot omistajasta eivät näy arvopaperikeskuksen julkisessa osakasluettelossa. 

Viranomaiset saavat kuitenkin tietoja omistajista muuta kautta. Verohallinto saa tiedon osakkeen tosiasiallisesta omistajasta, jos hallintorekisteröidyille osakkeille maksettuun osinkoon sovelletaan alle 35 prosentin verokantaa.

Selvitys ei suositellut toimia

Valtiovarainministeriö teetti selvityksen siitä, voitaisiinko pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tiedot asettaa saataville julkiseen rekisteriin. Konsulttiyhtiö KPMG Oy ei suositellut selvityksessään toimia läpinäkyvyyden lisäämiseksi, koska ne muun muassa kasvattaisivat kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.

Selvitys perustui edellisen hallituksen ohjelmaan sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan vuosille 2020–2023. 

Lainsäädännöllä vaikea vaikuttaa tehokkaasti

Rahoitusmarkkina-asioista vastaava elinkeinoministeri Wille Rydman on päättänyt, ettei valtiovarainministeriö ryhdy tässä vaiheessa jatkotoimiin asiassa.

Ministeriö ei ole tunnistanut rahoitusmarkkinalainsäädännöstä tehokkaita ja vaikuttavia tapoja edistää hallintarekisteröityjen osakkeiden yleisöjulkisuutta. Hallitus pyrkii ohjelmansa mukaisesti välttämään kansallista lisäsääntelyä EU-sääntelyn päälle. 

Veronkierron torjunta jatkuu

Hallitus jatkaa työtä veronkierron ja harmaan talouden torjumiseksi. Ministeriö selvittää, miten voitaisiin kehittää hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavan osingon niin sanottua Trace-menettelyä.

Lisäksi ministeriö osallistuu aktiivisesti Faster-direktiivin käsittelyyn EU:ssa. Kyseessä on direktiivi ylimääräisten lähdeverojen nopeammasta ja turvallisemmasta alentamisesta EU:n alueella. Suomi kannattaa ehdotusta.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi (rahoitusmarkkinat), puh. 02955 30210, pauli.kariniemi(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi (verotus), puh. 02955 30105, harri.joiniemi(at)gov.fi