Hyppää sisältöön

Lausunnolla
Hallituksen esitys hyvinvointialuelain muuttamisesta lausunnolle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2024 14.57
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla hyvinvointialuelakiin lisättäisiin ennakollista talouden ohjauksen menettelyä koskeva sääntely. Menettely olisi tarkoitettu tilanteisiin, joissa hyvinvointialueen talouden tila olisi vaarantumassa merkittävällä tavalla. Lausuntoja pyydetään 30.5. mennessä.

Neuvottelumenettely olisi osa hyvinvointialueiden ohjausta  

Neuvottelumenettely voitaisiin käynnistää laissa säädettyjen taloutta kuvaavien tunnuslukujen tai talousarvion ja -suunnitelman sisältöä ja toteutumista koskevien kriteerien perusteella. Neuvottelumenettelyssä muodostettaisiin tilannekuva, ja siinä voitaisiin antaa hyvinvointialueelle talouden tervehdyttämistä ja palvelujen järjestämisen turvaamista koskevia suosituksia.  

Lisäksi muutoksia tehtäisiin hyvinvointialueen arviointimenettelyä koskeviin sekä eräisiin muihin hyvinvointialueesta annetun lain säännöksiin. Esityksen mukaan valtiovarainministeriö voisi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, jos hyvinvointialueelle on myönnetty yhden kerran hyvinvointialueiden rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettua lisärahoitusta. Arviointiryhmän tehtäviin ja hyvinvointialueen toimenpiteiden toteutumisesta koskevaan raportointiin ehdotetaan eräitä muitakin lisäyksiä. 

Esitysluonnos on valmisteltu valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella hallituksen esitys pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisista hyvinvointialueiden ennakollisen ohjauksen, talouden ohjauksen sekä arviointimenettelyn sääntelyyn liittyvistä muutoksista.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle perjantaina 19.4. Lausuntoaika päättyy tiistaina 30. toukokuuta. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle alkusyksyllä.

Lausuntopalvelu

Hankeikkuna

Lisätietoja:
Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, susanna.huovinen(at)gov.fi, puh. 02955 30199
Hallitusneuvos Mervi Kuittinen, mervi.kuittinen(at)gov.fi, puh. 02955 30445
Finanssineuvos, yksikön päällikkö Pasi Leppänen, pasi.leppanen(at)gov.fi, puh. 02955 30564