Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Regeringens proposition
Bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier inom internationell e-handel effektiviseras

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 13.40
Pressmeddelande

Genom en proposition som regeringen överlämnade i dag skapar man en regelmässig skyldighet för betaltjänstleverantörer att rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningar. Förslaget förbättrar skattemyndigheternas möjligheter att bekämpa och upptäcka skattebedrägerier i synnerhet i samband med internationell e-handel, speciellt i fråga om mervärdesskatten. Dessutom tryggar det en rättvis konkurrens.

Syftet med propositionen är att nationellt genomföra rådets direktiv om betalningsuppgifter. I propositionen föreslås att betaltjänstleverantörerna, dvs. till exempel bankerna, ska vara skyldiga att kvartalsvis lämna Skatteförvaltningen uppgifter om gränsöverskridande betalningar. Alla betalningsuppgifter kommer inte att samlas in. I fråga om betalningarna anmäls uppgifter som gör det möjligt att identifiera betalningsmottagaren och att få information om betalningarna och deras ursprung. För betalarens del rapporteras endast en landskod som anger betalarens lokation.

Betaltjänstleverantörens informationsskyldighet ska begränsas på basis av antalet betalningar så att en och samma betalningsmottagare under ett kalenderkvartal måste få mer än 25 betalningar för att uppgifterna om dessa ska rapporteras. Syftet med detta är att avgränsa betalningar som hänför sig till annan än ekonomisk verksamhet utanför skyldigheten.

Skatteförvaltningen ska i enlighet med förordningen som hänför sig till direktivet lämna de insamlade uppgifterna till det centralregister som förs av kommissionen och till vilket medlemsstaternas myndigheter för bedrägeribekämpning kommer att ha åtkomst.

I propositionen föreslås det att lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ändras och att det stiftas en ny lag om betaltjänstleverantörernas skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024. 

Ytterligare information:
Tea Niiranen, specialsakkunnig, tfn 02955 30319, tea.niiranen(at)gov.fi

 
Sivun alkuun