Hyppää sisältöön

EU-kokoukset
Jäsenmaat sopivat uudesta EU-rahoituksesta Venäjän fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2022 13.31
Tiedote
Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston kokoussali  Luxemburgissa.
Kuva: EU

REPowerEU-suunnitelma toisi unionin jäsenmaille 20 miljardia euroa rahoitusta, jolla ne voisivat monipuolistaa energialähteitä tai vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Suomen enimmäissaanto rahoituksesta olisi 113 miljoonaa euroa.

EU pyrkii katkaisemaan mahdollisimman pian riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeuttamaan siirtymää puhtaaseen energiaan. Tätä varten Euroopan komissio on valmistellut REPowerEU-suunnitelman. Suunnitelman osana komissio on ehdottanut muutoksia asetukseen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Unionin jäsenmaat saavuttivat tiistaina 4. lokakuuta talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa poliittisen yhteisymmärryksen asetusmuutoksesta. Suomi kannatti neuvostossa puheenjohtajan kompromissiehdotusta. Sen mukaan rahoituksessa ei turvauduttaisi päästökaupan markkinavarausvarantoon, kuten komissio oli ehdottanut, ja rahoituksen jakoperusteissa huomioitaisiin REPowerEU:n tavoitteet.

Suomea edusti kokouksessa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Markku Keinänen. Seuraavaksi neuvoston puheenjohtaja neuvottelee asetusmuutoksesta Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kanssa.

Jäsenmaat päivittäisivät elpymissuunnitelmiaan

Uutta rahoitusta hakeakseen jäsenvaltioiden pitäisi lisätä elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa (RRP) REPowerEU-osio. Tähän osioon sisältyisi uudistuksia ja investointeja, joilla monipuolistetaan energialähteitä tai vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

REPowerEU-osion toimiin kohdennettaisiin rahoitusta yhteensä 20 miljardia euroa. Suomeen kohdentuisi  REPowerEU-rahoitusta noin 113 miljoonaa euroa.

Sovitun 20 miljardin euron paketin rahoittamisesta 15 miljardia koostuisi innovaatiorahastolle kuuluvista päästöoikeuksien huutokauppatuloista ja 5 miljardia päästöoikeuksien myynnin aikaistamisesta. Ratkaisu pienentäisi jäsenvaltioiden myöhempinä vuosina saamia tuloja päästöoikeuksien huutokaupasta.

Lisätietoja:

Finanssiasiantuntija Oraheimo Hanna, puh. 02955 30137, hanna.oraheimo(at)gov.fi

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.