Hyppää sisältöön

Kansalaiset saavat viranomaispostin tulevaisuudessa pääosin sähköisesti

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2024 14.00
Tiedote
Palvelutiski

Valtiovarainministeriö on asettanut uuden ohjelman edistämään digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuutta. Tarkoituksena on, että jatkossa digitaalisesti asioivat kansalaiset saavat viranomaispostin pääasiassa sähköisesti paperipostin sijaan. Muutos edistää ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia, tuo säästöjä ja tehostaa julkisen hallinnon digitalisaatiota.

Digitaaliset kanavat ovat jo tällä hetkellä suosituin tapa asioida hallinnon kanssa. Viranomaisen päätökset lähetetään nykytilassa kuitenkin aina postitse kirjeellä, ellei kansalainen ole antanut erillistä suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon.

Kaikki käyttäjäryhmät huomioidaan muutoksessa

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi siirtyy asteittain digitaalisten palveluiden ensisijaisuuteen viranomaisasiointikanavana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituskauden aikana lainsäädäntöä muutetaan siten, että tiedoksiannoista tehdään ensisijaisesti sähköistä niille kansalaisille, joille se on mahdollista.  

Tarkoituksena on, että lainsäädäntö sähköisen tiedonannon ensisijaisuudesta tulee voimaan vuonna 2026. Siirtymä on osa valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa, jolla tuetaan hallituksen julkisen talouden kestävyystavoitetta ja tehostetaan julkisen sektorin toimintaa.

Ensisijaisuutta edistettäessä on tärkeää huolehtia siitä, että vaihtoehtoisia asiointi- ja viestintäkanavia on tarjolla niille, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita. Lisäksi digitaalisten palveluiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota saavutettavuuteen, käytettävyyteen ja toimintavarmuuteen.

”Ne kansalaiset, jotka eivät pysty asioimaan digitaalisesti, saavat tulevaisuudessakin viranomaisten tiedoksiannot kirjeitse, elleivät itse toisin päätä. Vaikka viranomaisen viestit lähetetään ensisijaisesti digitaalisesti, varsinainen asiointi viranomaisen kanssa on jatkossakin mahdollista puhelimessa tai paikan päällä”, sanoo ICT-johtaja Jarkko Levasma.

Paperipostista luopuminen tuo säästöjä ja parantaa sähköisiä palveluja

Siirtyminen ensisijaisesti sähköiseen tiedoksiantoon tuo säästöjä ja tehostaa julkisen hallinnon toimintaa. Samalla uudistus edistää julkisen hallinnon digitalisaatiota sekä ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia viranomaisten kanssa.

Suomen julkisessa hallinnossa digitaalista viranomaisviestintää on hyödynnetty paperikirjeiden korvaajana huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa kansalaisia koskeva digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuus astui voimaan jo vuonna 2014.

Uusi edistämisohjelma kehittää lainsäädäntöä ja ohjeistaa viranomaisia

Valtiovarainministeriö on asettanut Ensisijaisesti digitaalisen viranomaisviestinnän edistämisohjelman toimikaudelle 27.3.2024–31.12.2027. Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö valmistelevat tavoitteiden edellyttämät lainsäädäntömuutokset yhteistyössä eri hallinnonalan edustajien kanssa. Lainsäädännön kehittämisen lisäksi ohjelman tehtäviin kuuluu Suomi.fi-viestien asiakaslähtöistä kehitystyötä ja kansalaisten ja viranomaisten ohjeistusta, tukea ja neuvontaa. Viranomaisviestinnän digitalisoinnin teknisistä ratkaisuista ja viestinnästä kansalaisille vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Osana edistämisohjelmaa ministeriö selvittää, miten viranomaispostia voitaisiin lähettää yksityisiin digipostipalveluihin. Myös tämä selvitys perustuu hallitusohjelmaan.

Tule mukaan käynnistystilaisuuteen

Järjestämme ensisijaisesti digitaalisen viranomaisviestinnän edistämisohjelman käynnistystilaisuuden tiistaina 23. huhtikuuta 2024 klo 13.00–14.30. Tilaisuus on kaikille avoin verkkotilaisuus. Tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin tekstitetty tallenne suomeksi. Lisätietoa on tilaisuuden tapahtumasivulla.

Lisätietoja:
Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija (hankepäällikkö), valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)gov.fi

Julkisen hallinnon ICT Kasvun kaava Orpon hallitusohjelma