Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö
Kevan valvonta ehdotetaan siirrettäväksi Finanssivalvonnan tehtäväksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.2.2024 14.24
Tiedote
Lausunnolla

Työeläkelaitos Kevan valvonta ehdotetaan siirrettäväksi valtiovarainministeriöltä kokonaan Finanssivalvonnan tehtäväksi. Samalla Finanssivalvonnan Kevaan kohdistuvia valvontavaltuuksia laajennettaisiin Finanssivalvonnan uutta valvontatehtävää vastaaviksi.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jolla Kevan toiminnan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan Finanssivalvonnalle. Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka vastaa kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion sekä evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan ja Suomen Pankin eläkeasioista.

Tällä hetkellä valtiovarainministeriö vastaa Kevan toiminnan yleisestä valvonnasta ja Finanssivalvonta Kevan rahoitus- ja sijoitustoiminnan valvonnasta. Jatkossa Kevan koko toiminta olisi Finanssivalvonnan suorittaman valvonnan alaista samalla tavoin kuin työeläkeyhtiöiden toiminta. Valtiovarainministeriölle jäisi kuitenkin eräitä Kevan toimintaan liittyviä tehtäviä. Ministeriö muun muassa nimittäisi edelleen Kevan valtuutetut sekä huolehtisi valtion, kirkon, Kelan ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen liittyvästä yhteistyöstä Kevan kanssa.

Kevasta annettua lakia ja Finanssivalvonnasta annettua lakia muutettaisiin siten, että Finanssivalvonnalle annettaisiin laajentuvaa valvontatehtävää varten sen tarvitsemat toimi- ja valvontavaltuudet. Myös Finanssivalvonnan valvontamaksuista annetussa laissa säädettyä Kevalta perittävää valvontamaksua korotettaisiin vastaamaan Finanssivalvonnan nykyistä laajempaa valvontatehtävää.

Kevasta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä pienempiä muutoksia. Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle asetetut erityiset kelpoisuusvaatimukset ja toimintavelvoitteet muutettaisiin vastaamaan soveltuvin osin työeläkeyhtiöiden johdolle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Lisäksi lakimuutoksilla muun muassa mahdollistettaisiin sähköiset kokoukset Kevan valtuutettujen ja vaalivaliokunnan kokouksissa.

Lausunnot pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 10.4.2024.

Kevan valvonnan siirron ja muiden lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2025.

Lausuntopalvelu
Hankeikkuna

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ville Koponen, p. 0295 530 504, ville.koponen(at)gov.fi