Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Muutoksia kuntien yhteisöveron jako-osuuksiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2020 14.10
Tiedote

Verontilityslakiin ehdotetaan muutosta siten, että kuntien pysyvää osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 2 prosenttiyksiköllä 31,30 prosentista 33,30 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti 68,70 prosentista 66,70 prosenttiin. Korotuksella on tarkoitus korvata kunnille pysyvästi varhaiskasvatusmaksujen alenemisesta johtuvia maksutulojen vähenemisiä.

Lisäksi verovuodelle 2021 kuntien osuutta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä. Tämä korotus on osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden vaikeuksia.

Lisäksi kunnille korvataan ne yhteisöveron tuoton muutokset verovuosille 2021 – 2025, jotka johtuvat elinkeinoverotuksen veroperusteiden muutoksista. Valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti.

Myös tuloverolakiin tehdään vastaavat muutokset.

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 10 prosenttiyksiköllä lisää kuntien verovuoden 2021 yhteisöverotuottoja noin 557 miljoonaa euroa ja 2 prosenttiyksikön korotus noin 111 miljoonaa euroa. Valtion verotuotot pienenevät vastaavasti. Toteutunut vaikutus ilmenee vuoden 2022 lokakuun lopussa, kun verovuoden 2021 verotus valmistuu.

Jako-osuuden muutos vaikuttaa useamman vuoden kassakertymään, koska tietyn verovuoden yhteisöverot eivät kaikki kerry saman kalenterivuoden aikana. Ehdotettujen muutosten arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2021 noin 600 miljoonalla eurolla ja pienentävän valtion tilityksiä vastaavalla määrällä.

Ehdotetun muutoksen vaikutukset yksittäisten kuntien tuloihin vaihtelevat sen mukaan, miten suuri osuus kunnan verotuloista muodostuu yhteisöverosta. 

Hallitus antoi esityksen verontilityslaista ja tuloverolaista torstaina 29. lokakuuta.

Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys julkaistaan päätökset-sivulla. 

Lisätietoja:
Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies, puh. 029 5530 052, etunimi.sukunimi(at)vm.fi 
Jussi Laitila, erityisasiantuntija, puh. 029 5530 604 , etunimi.sukunimi(at)vm.fi 

 
Sivun alkuun