Hyppää sisältöön

Muutosjohtamisen tukiryhmä selvitti valtiovarainministeriön hallinnonalan toimintamenosäästöjä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2024 15.16
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä on selvittänyt keinoja ministeriön hallinnonalan toimintamenosäästöjen toteuttamiseksi. Kevään kehysriihen päätöksen mukaisesti hallitus toteuttaa valtion virastojen ja laitosten tehtävien ja velvoitteiden keventämisen sekä jatkaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman toimeenpanoa. Tavoitteena on parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja luoda edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiselle. 

Valtiovarainministeriön hallinnonalalle hallitusohjelmasta ja kehysriihen päätöksistä kohdistuvat toimintamenosäästöt ovat yhteensä: 

  • 78 miljoonaa euroa vuonna 2025
  • 70 miljoonaa euroa vuonna 2026 
  • 93 miljoonaa euroa vuonna 2027.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja toimintamenosäästöjen valtiovarainministeriön hallinnonalan valmistelua varten perustettiin kehysriihen jälkeen valtiovarainministeriössä muutosjohtamisen tukiryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimi strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, ja ryhmä koostui VM:n virkakunnasta. Työryhmä työskenteli tiiviissä yhteistyössä hallinnonalan virastojen ja ministeriön osastojen kanssa varmistaakseen kattavan ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman. 

Työryhmän tehtäviin kuului VM:n ja sen hallinnonalan virastojen tehtävien ja velvoitteiden karsimismahdollisuuksien selvittäminen, rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten tutkiminen sekä alustavan säästösuunnitelman laatiminen.

Työryhmän työn tuloksena valmistunut toimintamenosäästöjen potentiaalinen jakautuminen virastojen ja toimintamomenttien kesken on kuvattu tarkemmin tiedotteen liitteessä.

Ennakollisen valmistelun tavoitteena on varmistaa, että toimintamenosäästöt ja niiden edellyttämät toimenpiteet, kuten lainsäädäntöhankkeet, voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti.

Virastot valmistelevat omat toimintamenosäästösuunnitelmansa 

Virastot vastaavat omien toimintamenosäästöjensä valmistelusta ja pystyvät siten arvioimaan esimerkiksi niiden mahdollisia vaikutuksia henkilöstöön. Valtiovarainministeriö tukee virastoja erityisesti silloin, kun tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia.

Valtiovarainministeriön omat toimintamenosäästötoimenpiteet valmistellaan yhteistyössä osastojen ja henkilöstön kanssa.

Toimintamenosäästöjen valmistelu tehdään normaalin talousarvioprosessin osana 

Toimintamenosäästöjen jakautumisesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä päätetään normaalin talousarvioprosessin mukaisesti: 

  • Vuoden 2025 osalta päätökset tehdään syksyn 2024 budjettiriihessä.
  • Vuosien 2026–2027 päätökset tehdään kevään 2025 kehysriihessä.

Lisätietoja:
Strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, puh. 0295 530 545, olli.karkkainen(at)gov.fi
Hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen, puh. 0295 530 326, anu.nousiainen(at)gov.fi