Hyppää sisältöön

Suomi pyrkii teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 13.40
Tiedote

Teknologiapolitiikan periaatepäätöksessä linjataan ensimmäistä kertaa Suomen teknologiapolitiikan yhteinen päämäärä ja tavoitteet, joihin hallitus ja ministeriöt yhdessä sitoutuvat. Valtioneuvosto hyväksyi teknologiapolitiikan periaatepäätöksen 31.3. yleisistunnossaan.

Yhteisellä teknologiapolitiikalla pyritään parantamaan teknologioiden kehittämistä ja hyödyntämistä sekä niitä tukevaa toimintaympäristöä ja osaamispohjaa yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle. Teknologiapolitiikan perimmäiseksi päämäräksi on asetettu, että Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian tutkimuksesta, kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia ammentava maa. 

Teknologiapolitiikan neljä keskeisintä tavoitetta ovat: 

1.    Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka teknologiayrityksille. 
2.    Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksia. 
3.    Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin. 
4.    Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden rohkeasta kehittämisestä ja soveltamisesta. 

Julkishallinnon digitalisaatiosta vastaavan kuntaministeri Sirpa Paateron mukaan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa politiikkaa ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä. 

”Korkean osaamisen ja teknologian kehittämisen sekä hyödyntämisen pitää olla Suomen vahvuuksia vastakin. Nyt, kun yhteinen päämäärä ja tavoitteet on asetettu, on huolehdittava tavoitteiden toteutumisesta riittävillä resursseilla ja aktiivisella toimeenpanolla”, Paatero sanoo. 

Lukuisia toimenpiteitä jo käynnissä 

Valtioneuvosto sitoutuu edistämään periaatepäätöksessä asetettuja teknologiapolitiikan tavoitteita ja ministeriöt ryhtyvät toteuttamaan niiden toimeenpanoa koko julkisella sektorilla. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksessä linjattuja teknologiapolitiikan tavoitteita edistetään yli hallituskausien.

Jo tällä hetkellä on käynnissä sekä vireillä lukuisia toimenpiteitä. Valtioneuvostossa muun muassa kehitetään digitaalisen henkilöllisyyden käyttöönottoa yksityishenkilöille ja yrityksille sekä sähköistä tunnistautumista yli rajojen. Tekeillä on myös esimerkiksi edellytysten rakentaminen digitaalisen talousdatan hyödyntämisestä reaaliaikatalouden pohjana. Tavoitteena on myös varmistaa teknologianeutraali ja laajalti automaation mahdollistava kansallinen lainsäädäntö.     

Periaatepäätöksen toteutumista on tavoite seurata osana ministeriöiden toiminnan ja talouden suunnittelua.

Lisätietoja:
Teknologianeuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Anita Juho, puh. 0295 530 747, [email protected]