Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö
Työryhmä esittää henkilötunnukseen muutoksia: Vuodesta 2027 alkaen uudenmuotoisesta henkilötunnuksesta ei kävisi enää ilmi ikä ja sukupuoli

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2020 16.15
Tiedote

Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnoimista pohtinut työryhmä esittää henkilötunnukseen ja sen myöntöprosessiin muutoksia. Työryhmä esittää, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä olevat nykymalliset henkilötunnukset siirtymäajan jälkeen.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että väestötietojärjestelmään lisättäisiin mahdollisuus tallettaa tieto henkilön tunnistamisen tavasta sekä henkilöstä väestötietojärjestelmään tallennettujen tietojen lähteestä. Tämä tulisi kyseeseen esimerkiksi silloin, kun henkilöä ei ole voitu tunnistaa virallisista henkilöllisyystodistuksista.

Työryhmä ehdottaa myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä. Työryhmä korostaa, että henkilötunnus olisi tarkoitettu vain henkilön yksilöintiin ja tietojen yhdistämiseen tietoaineistojen välillä. Henkilötunnus itsessään ei anna uusia oikeuksia tai velvollisuuksia. Samalla henkilötunnuksen käyttämistä henkilön tunnistamiseen eri palvelutilanteissa tulisi merkittävästi vähentää.

Työryhmän ehdotuksista pyydetään huhti-toukokuun aikana lausuntoja niiltä yhteiskunnan toimijoilta, jotka käsittelevät henkilötunnuksia. Lausunnoilla haetaan uudistuksen jatkotyön ja jatkotyötä koskevien linjausten pohjaksi näkemyksiä muun muassa työryhmän ehdotusten vaikutuksista sekä ajatuksia mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisu- ja etenemistavoista.

Siirtymäkausi uuden henkilötunnusjärjestelmän käyttöön ottamiseksi

Työryhmä ehdottaa, että siirtymäkausi uuden henkilötunnusjärjestelmän käyttöön ottamiseksi alkaisi vuonna 2023, jonka aikana Digi- ja väestötietovirasto loisi väestötietojärjestelmään rekisteröidyille henkilöille uuden henkilötunnuksen. Työryhmän ehdotuksen mukaan siirtymäkausi päättyisi vuonna 2027, jonka jälkeen väestötietojärjestelmän tietoja ja henkilötunnusta hyödyntävien tahojen olisi kyettävä käyttämään uutta henkilötunnusta. Uusi henkilötunnus merkittäisiin tunnistamisasiakirjoihin kuten passeihin ja henkilökortteihin siirtymäajan päätyttyä.

Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnoimista. Työryhmä asetettiin, koska nykyisen henkilötunnuksen rakenteen, muodostamistavan sekä myöntö- ja käyttötapojen ei katsottu vastaavan yhteiskunnan tarpeita pitkällä tähtäimellä. Työryhmän toimikausi oli 1.9.2017 - 31.12.2019.

Henkilötunnuksen nykyinen muodostamismalli ja muoto aiheuttavat sen, että henkilötunnuksia on päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä rajallinen määrä. Koska tunnuksia tarvitaan lukuisille muillekin kuin vain Suomessa syntyville, henkilötunnuksen uudistamiseen on perusteltua valmistautua niin, ettei vaaraa tunnusten loppumisesta pääse syntymään.

Henkilöille, joille ei tänä päivänä voida myöntää henkilötunnusta, joudutaan usein myöntämään keinotekoinen henkilötunnus, jolla henkilö voidaan yksilöidä yhden viranomaisen järjestelmissä. Työryhmä esittää, että viranomaiskohtaisista keinohenkilötunnusjärjestelmistä tulisi luopua ja pyrkiä hyödyntämään keskitettyä henkilötunnusjärjestelmää.

Työryhmän raportti

Lausuntopyyntö lausuntopalvelussa

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, p. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi