Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelee esteettömyyden ja saavutettavuuden valvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirastoon

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2023 14.59
Uutinen

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan valvonnan keskittämistä. Keskittäminen on tarpeellista, koska digitaalisissa palveluissa esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset muodostavat kokonaisuuden, jota tulisi myös arvioida ja valvoa kokonaisuutena.

Saavutettavuusvalvontaa hoitaa tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Liikenne- ja viestintävirastolle puolestaan kuuluu eräitä esteettömyyden valvontaan liittyviä tehtäviä.

Esteettömyys ja saavutettavuus muodostavat kokonaisuuden, koska digitaalisia palveluja ei voida käyttää ilman laitteita. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti. Esteettömyydellä viitataan lähinnä fyysiseen ympäristöön ja palveluiden käyttöön tarvittaviin laitteisiin. Valvontatehtävät ovat laajentuneet EU:n niin sanotun esteettömyysdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon myötä.

Valvontatehtävien keskittäminen tehostaisi toimintaa

Valvontatehtävien keskittäminen muun muassa parantaisi neuvonnan ja valvonnan laatua. Keskittäminen olisi kansalaisten, valvontaa tekevien viranomaisten sekä niiden organisaatioiden, joita esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset koskevat, edun mukaista. 

Työryhmän tehtävänä on valmistella siirtoon tarvittavat lakimuutokset hallituksen esityksen muotoon sekä ohjata tehtävänsiirtoa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikössä työskentelevä henkilöstö siirrettäisiin Liikenne- ja viestintävirastoon. 

Työryhmän toimikausi päättyy vuoden 2024 loppuun. Valmistelutyön tavoitteena on mahdollistaa hallituksen esityksen antaminen alkuvuodesta 2024, jotta lainsäädäntö voisi tulla voimaan vuoden 2025 alusta. Lakien hyväksymisen jälkeen työryhmän on tarkoitus seurata ja ohjata muutoksen toteuttamista. 

Työryhmän puheenjohtaja on finanssineuvos Mikko Saarinen valtiovarainministeriöstä.  Työryhmän jäsenet tulevat valtiovarainministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sekä Liikenne- ja viestintävirastosta. 

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Mikko Saarinen, puh. 0295 530 047, mikko.saarinen(at)gov.fi