Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Hallitus esittää esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin

liikenne- ja viestintäministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2024 11.59
Tiedote
Kuvituskuva.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annettua lakia. Keskittämisellä parannetaan yhtenäistä esteettömyyden ja saavutettavuuden valvontaa, niihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä tasavertaisuutta digitaalisten palvelujen käytössä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii tällä hetkellä digipalvelulain mukaisena valvontaviranomaisena. Traficom valvoo viestintäpalvelu- ja liikennepalvelulakia ja toimii eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annetun lain mukaisena markkinavalvontaviranomaisena. Hallituksen esityksessä esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonta keskitettäisiin kokonaisuudessaan Traficomiin, jonne myös saavutettavuusvalvonnan yksikön henkilöstö siirtyisi. 

Keskittäminen edistäisi viranomaisten toimintaa, kansalaisten oikeusturvaa sekä parantaisi neuvontaa, ohjausta ja valvontaa. Samalla varmistettaisiin yhdenvertaisuus ja kaikkien mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja. Uusi laki tulisi voimaan 1.1.2025.

Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 20.3.–2.5.2024. Lausuntokierros toteutettiin lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Saapuneet lausunnot on otettu huomioon hallituksen esityksessä. 

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Emilia Laitala (VM), [email protected], puh. 029 553 0517 
Finanssineuvos Mikko Saarinen (VM), [email protected], puh. 029 553 0047 
Erityisasiantuntija Roosa Patrakka (LVM), [email protected], puh. 029 534 2192

Hallituksen esitys (VM 2024/95)