Hyppää sisältöön

Lain vahvistaminen
Uusi verotuki kannustaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan – tasavallan presidentti vahvisti lain kansanedustajien aloitteen pohjalta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2022 14.38
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti torstaina 29. joulukuuta lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) verokannustimesta tulemaan voimaan tammikuun alussa. Yritykset voivat tehdä verotuksessa lisävähennyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen perusteella. Uudistus toteutui lopulta kansanedustajien lakialoitteen pohjalta.

Suomi pyrkii nostamaan tutkimus- ja kehittämismenojen osuuden bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uuden verokannustimen luominen tukee tätä tavoitetta.

Verokannustin pohjautuu erityisesti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työryhmän suositukseen. Työryhmän suosituksen perusteella hallitus päätti viime keväänä lisävähennyspohjaisen verokannustimen valmistelusta.

Valtiovarainministeriö valmisteli luonnoksen hallituksen esitykseksi ja pyysi siitä lausuntoja elokuussa. Ministeriö jatkoi syksyllä esityksen valmistelua lausuntopalautteen pohjalta.

Hallitus päätti 17. marraskuuta jättää antamatta esityksen eduskunnalle. Sen jälkeen joukko kansanedustajia teki asiasta lakialoitteen, joka perustui pitkälti valtiovarainministeriön valmisteluun. Aloite sisälsi verokannustimen lisäksi lakiehdotukset yhteisöverotuottomenetysten kompensoimisesta kunnille.

T&K-menot saa vähentää toteutuneita menoja suuremmasta määrästä

Kyseessä on uusi yleinen verotuki, jolla pyritään lisäämään yksityisen sektorin T&K-toimintaa. Sitä sovelletaan rinnakkain tutkimuslaitosyhteistyön verokannustimen ja suorien T&K-toiminnan tukien kanssa.

Malliltaan verokannustin on verotuksessa tehtävä lisävähennys: verovelvollinen saa vähentää aiheutuneet T&K-toiminnan menot toteutuneita menoja suuremmasta määrästä. Verotuki ei yleisyytensä vuoksi ole EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea. 

Uusi verokannustin on niin sanottu yhdistelmäkannustin. Se koostuu T&K-toiminnan

  • menojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä
  • menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä.

Lakialoitteen mukaan uusi verokannustin vähentää verotuloja 105 miljoonalla eurolla vuodessa, kun soveltaminen on kokonaisuudessaan alkanut. Arviossa ei ole otettu huomioon käyttäytymisvaikutuksia eikä myönteisiä vaikutuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Perusteena palkkamenot ja ostettujen palvelujen menot

Verokannustin on elinkeinonharjoittajien ja maatalouden harjoittajien käytettävissä, jos heillä on omaan toimintaansa liittyviä T&K-toiminnan menoja. Yleisen lisävähennyksen perusteena ovat T&K-toiminnasta aiheutuneet palkkamenot ja ostettujen palveluiden menot.

Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia lisävähennyksen perusteeksi laskettavista menoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä on 500 000 euroa verovuodessa verovelvollista kohden. Yleistä lisävähennystä ei kuitenkaan myönnetä, jos verovuonna vähennettävä määrä on alle 5 000 euroa.

Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 45 prosenttia. Sen perusteena on T&K-toiminnan palkka- ja ostopalvelumenojen tosiasiallisesti lisääntynyt määrä. Myös ylimääräisen lisävähennyksen on 500 000 euroa verovuodessa verovelvollista kohden, mutta sille ei ole alarajaa.

Suorien tukien saaminen ei sulje pois verokannustimen käyttämistä

Verokannustimen on tarkoitus täydentää suoria tukia ja kannustaa T&K-toimintaan, joten suorien tukien saaminen ei sulje täysin pois verokannustimen käyttämistä.

Yleistä tai ylimääräistä lisävähennystä ei kuitenkaan saa tehdä, jos verovelvollinen on saanut suoraa valtiontukea samoihin menoihin. Yleistä lisävähennystä ei saa tehdä, jos samojen menojen perusteella on vaadittu niin sanottua yhteistyövähennystä, joka perustuu lakiin T&K-toiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2027.

Valtio kompensoi kunnille yhteisöverotuottojen menetyksiä

Tasavallan presidentti hyväksyi samalla lain yhteisöverotuottomenetysten kompensoimisesta kunnille. Valtio kompensoi jako-osuuksien muutoksilla kuntien lisämenot, jotka aiheutuvat varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korottamisesta.

Varhaiskasvatusmaksujen ja hoitolisän muutoksilla pyritään vahvistamaan ostovoimaa. 
Lisäksi jako-osuuksien muutoksilla kompensoidaan kunnille verotuottomuutokset, jotka aiheutuvat yhteisöverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista.

Kannustinta aletaan soveltaa ensi vuoden verotuksessa

Vahvistetut lait tulevat voimaan vuodenvaihteessa. Lakia tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimesta aletaan soveltaa seuraavasti:

  • Yleistä lisävähennystä voi saada ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.
  • Ylimääräistä lisävähennystä voi saada ensimmäisen kerran verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.

Verohallinto julkaisee ohjeistuksen verokannustimesta mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, puh. 0295 530407, tiia.hyysalo(at)gov.fi
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 02955 30437 jari.salokoski(at)gov.fi